Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. március 27. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Guth Antal, Haubrich József, Kunfi Zsigmond, Dov­csák Antal, Landler Jenő, Kalmár Henrik, Fiedler Rezső, Pogány József, Ládái István, Ágoston Péter, Szántó Béla, Szamuely Tibor, Kun Béla, Nyisztor György, Varga Jenő, Vágó Béla, Rónai Zoltán, Bokányi Dezső, Hevesi Gyula, Vántus Károly, Csizmadia Sándor, Székely Béla, Illés Artúr, Erdélyi Mór b népbiztosok, Büchler József párttitkár és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete 4 óra 49 perc.) Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Kun Béla külügyi népbiztos a bécsi eseményekről tesz jelentést, kéri, hogy a bécsi proletariátus esetleges élelmezésének kérdését tárgyalja a Kor­mányzótanács. 1 Böhm Vilmos szocializáló és Landler Jenő belügyi népbiztos felszóla­lása után, Csizmadia Sándor földmívelésügyi népbiztos a vidéki, különösen a mátyásföldi direktórium helytelen rendelkezésére hívja fel a figyelmet. Landler Jenő belügyi, Szamuely Tibor hadügyi, Pogány József had­ügyi, Vágó Béla belügyi, Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos és Garbai Sándor elnök felszólalása után a Kormányzótanács megbízza a Belügyi Nép­biztosságot, hogy a direktóriumokra és a mun­kástanácsokra nézve az átmenetre bizonyos fajta rendelkezést hozzon létre. 2 a Az eredetiben a következő szöveg olvasható: „1919. március hó 27-én csütörtökön délután este és éjszaka a Kormányzótanács üléstermében." b A gyorsírói feljegyzés szerint az itt felsoroltakon kívül az ülésen részt vett Lukács György, Hamburger Jenő és Böhm Vilmos népbiztos is. 'Bővebben lásd Gábor Sándorné: Ausztria és a Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. (A továbbiakban: Gábor Sándorné) 88-93. o. 2 A munkástanácsokról a Forradalmi Kormányzótanács XXVI. és XXVII. sz. rendelete (Tanácsköztársaság, 1919. április 3.) intézkedett. A kérdésről lásd még a Vörös Újság 1919. április 1-i, A vidéki munkás-, katona- és paraszttanácsok és direktóriumok hatásköre c. cikkét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom