Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Személy névmutató

Braun Mór 81, 99,184,354 BródiErnő 60,6X214 Brody Mihály 166 Brown, Philip 345, 347-348, 354,359-360 Brunner József 18,4X6^41 7, 427,511 -515 Buchinger Manó 198 , 204 -206, 227 , 355 , 497 Buharin.Nikolaj 249 Büchler József 66,7 7,90-91,96,117,144,15 7, 161,173,175,196,211,227,237-238,243, 247,261,268,279,281,286-287,294,296, 298,318,342 Cibulka lásd Czibula Antal Clemenceau, Georges 14, 456-457, 459, 460 Cnobloch Johann báró 68,104,244 Coolidge.Archibald 345 Cuninghame, Sir Thomas 345, 377 Czibula Antal dr. 166, 283,301 Czóbel Ernő 154 Csathó Gyula 474 Cseh Imre 166 Csehi Gyula 503 Cserny József 496, 510 Cservenka Miklós 277-278, 360, 416-417, 427 Csicserics, Csiderics lásd Csidesi Fritz Gyó'zó' Csicserin, Georgij Vasziljevics 255 Csidesi Fritz Győző 227 Csizmadia Sándor 38, 43, 60, 67, 77, 87-88, 141-142,157-159,163-167,176 Darvas Simon 248 Dénes Sándor 227 Detre János 165 -166, 295 Deutsch, Július 56, 106,148, 244 Dick Bódog 252 Dienes László 120, 137,272,277 Diez Günther 468 Diner Dénes József 102, 323, 329 Dormándy Géza 52 Dorogsághy Vince 25,244 Dovcsák Antal 16,25,25,36-37,39,42-43,51, 60, 66, 70, 73-74, 77, 87, 91, 108-109, 117, 122, 130, 137-138, 144, 146, 154­155, 163, 172, 176, 227, 237-238, 246­249, 254, 258, 260, 267, 279, 283, 299, 304-306, 308-311, 318, 323, 330, 346­349 , 354 -362 , 450-453 , 456 -459 , 461, 467-468, 472-473, 478, 484-485, 489, 491,498,501-502,511 Drahovszky Antal 81, 99,184 Duske, Wilhelm 197 Engels, Friedrich 35 -36,38,40,65 Englánder Fülöp 131 Erdélyi Mihály 454, 470 Erdélyi Mór 20, 39^*0, 43-44, 51, 57, 60, 64, 66-71, 74, 77, 83, 85, 95, 98, 100-104, 106, 108-109, 113, 122-123, 133, 138, 157-159, 162-165, 167, 175, 177, 232, 237-238, 245-246, 248, 250, 260, 267, 279-281, 283, 288, 293, 299-301, 304, 308, 323, 332-334, 338-339, 347-349, 354, 359, 361-362, 366-367, 369-373, 375-376, 380, 383-385, 394-397, 400­401, 406-407, 409, 413-415, 422-426, 432,435 -437,440,492 Erdős Arnold 416-417,427 Erzsébet lásd Wittelsbach Erzsébet Esterházy Móric gróf 374 Fáber Oszkár 62, 169, 262, 269-270, 461,507, 515 Fabik Károly 496,510 Faragó Miklós 56 Farkas Adolf 404 Farkas István 10, 21,173, 196, 279, 281, 295­296,433,440 Farkas István hivatalszolga 180-181, 192 Fazekas Sándor 193 Fehér Imre 486 Fehérváry Géza báró 506 Feith Béla 356 Fejér Lipót 22 Fekete György 326 Fenyő Andor 53, 214, 225 Fergstadt lásd Freistadt Fülöp Fésűs Júlia 128 Fiedler Rezső 20, 31-52, 40, 51, 77, 105, 117, 119-120, 131, 135-136, 140, 144-146, 152, 154-157,161,163,172,175,178,184, 211, 220, 237, 258, 260, 267-268, 279, 312-313, 316, 318, 345-348, 352, 358, 365, 394, 406,408,413, 432,440,445,512 Filipovics Katalin 10 Foch, Ferdinand 255 Franchet d'Esperey, Louis 51 Frank Imre 416^77 427 Freeman Williams, F. 164, 221, 364,440 Freistadt Fülöp 244 Fürstenberg-Stammheim, Franz Egon gróf 68 Gábor Andor 214 Gábor Sándorné 77,85,92,210 Galagan.Nikolaj 84-55, 105 Garami Ernő 206,359 Garbai Sándor 20-22, 25,27-25, 42-43, 51, 55, 60-62, 64-71, 73-74, 76-77, 81-82, 86, 88-92, 96, 98-101, 104, 106-108, 110-111, 116-117, 122, 127-128, 132, 135-139, 142-144, 146-147, 155-157, 159, 162-163, 166-167, 175-180, 183­184, 186, 188-190, 192-196, 198-199, 201-202, 204-211, 214, 216-217, 219­222, 224-227, 229, 231-237, 240-241, 243-244, 247, 254, 256-261, 264-270, 272, 275-276, 278-280, 282, 284-288, 290, 295, 297-298, 300-305, 308-310, 312-320, 322-323, 325-327, 329-335, 337-340, 342-343, 345-353, 359-366,

Next

/
Oldalképek
Tartalom