Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április 22. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor, Kun Béla, Kalmár Henrik, Szántó Béla, Ládái István, Kunfi Zsigmond, Szabados Sándor, Székely Béla, Hevesi Gyula, Ágoston Péter, Nyisztor György, Kondor Bernát, Lukács György, Lengyel Gyula és Guth Antal népbiztosok, Büchler József párttitkár, László Jenő politikai meg­bízott és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete éjjel 11.10 órakor.) 1. Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Kun Béla külügyi és hadügyi népbiztos arra való tekintettel, hogy Böhm Vilmos, a Kormányzótanács Politikai Bizottságának tagja a frontra ment, javasolja, hogy a Politikai Bizottságba Kunfi Zsigmondot küldjék ki. A Kormányzótanács a javaslatot elfogadja. 1 2. Ládái István igazságügyi népbiztos a dömsödi ellenforradalmi üzelmek, Várkonyi Bálint és társai ügyében felterjesztett iratokat ismerteti. A tényállás és az iratok ismertetése után javasolja, hogy Várkonyi Bálinttal szemben a kegyelmezést ne gyakorolja a Kormányzótanács, három másik halálraítéltnek megadassák a kegyelem. A Kormányzótanács a javaslatot elfogadja. 2 3. Ládái István igazságügyi népbiztos ismerteti a budapesti ellenforra­dalmi üzelmek, Szálkai Ferenc és társai ügyében beterjesztett iratokat. Az a A Forradalmi Kormányzótanács ez alkalommal nem a szokásos helyen tartotta ülését, erről a következő szöveg ad tájékoztatást: „1919. április hó 22-én, szerdán éjszaka a szovjetház 328. számú szobájában." Elírás történt, mert április 22-e keddi napra esett 'Böhm Vilmos 1919. április 20-án utazott a román támadás által fenyegetett Debrecenbe. Kunfi Zsigmond eddig meghívottként vett részt a Politikai Bizottság tárgyalásain. 2 Várkonyi Bálint dömsödi gőzmalom-tulajdonos ügyére és az április 7-i dömsödi ellenfor­radalmi megmozdulásra vonatkozó iratokat lásd Pl Arch. 609. f. 1/1919-213.

Next

/
Oldalképek
Tartalom