Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április 18. A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor, Bokányi Dezső, Landler Jenő, Bajáki Ferenc, Szamuely Tibor, Haubrich József, Kondor Bernát, Pogány József, Ágoston Péter, Szántó Béla, Vágó Béla, Kun Béla, Révész Mihály, Hamburger Jenő, Guth Antal, Dovcsák Antal, Illés Artúr, Rákosi Mátyás, Hevesi Gyula, Büchler József, Nyisztor György, Kelen József, Fiedler Rezső, Robicsek Pál (a tár­gyalások egy részén), Rónai Zoltán, Kunfi Zsigmond, Kalmár Henrik, Vántus Károly, Szabados Sándor, Lukács György, Böhm Vilmos és Székely Béla. b A Kormányzótanács üléstermében tartott és este 8 órára összehívott ülés kezdete 8.58 óra. 1. Garbai Sándor elnök üdvözli a Kormányzótanács tagjait, megnyitja az ülést és jelenti, hogy a hét foîyaman a Kormányzótanács Politikai Bizott­sága és Gazdasági Bizottsága is tartott ülést; a Gazdasági Bizottságban a bérkérdés szabályozását, a Politikai Bizottságban a pártlapok között fel­merült viszálykodást intézték. 1 Tudomásul vétetik. 2. Garbai Sándor elnök jelenti, hogy megtörtént a fővárosi intéző bizott­ság megválasztása, amivel megszűnik Bokányi népjóléti népbiztossága; helyébe új népbiztos kiküldetése szükséges. Bokányi Dezső volt népjóléti népbiztos ismerteti a hadirokkantakkal való tárgyalásokat, a hadirokkantak követeléseit és rámutat arra, hogy a rokkantkérdésben már szinte ellen­forradalmi erők működnek. Javasolja, hogy már holnap el kell foglalni valakinek a népjóléti népbiztos helyét, olyan embernek, akinek a neve a a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést pénteken tartották. b A gyorsírói jegyzőkönyv is felsorolja a jelenlevőket, ebból Hamburger Jenő, Vántus Károly, Szabados Sándor, Lukács György, Böhm Vilmos és Székely Béla neve hiányzik. 1 Lásd a 16. sz. jegyzőkönyv (április 17.) 1. pontját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom