Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Kunfi: Hozzájárulok, de ez igen fontos kérdés. A párttitkárságra bíz­zuk, hogy nagyon jó Nőmunkás készítésére nézve intézkedjék. 10. Hirossik: Holnapra van a központi munkástanács összehívása. Nem lesz más napirend, mint a 80 tagú intéző bizottság megválasztása, hogy legyen egy kis cécó. Ezen Landler legyen az egyik előadó és Kun a másik. Kun: Javasolnám, hogy beszéljen Lukács. Akkor állapítsunk meg egy napirendet. Landler: A munkástanácsok szerepéről! Büchler: Megejtették az előzetes jelölést. A népbiztosok közül akik­nek a fővárossal kapcsolatuk van, a belügybe f kerüljenek bele. A többiek is feltétlenül bekerüljenek az országos szovjetbe. A póttagokra nézve nem kaptunk semmiféle instrukciót. Rabinovics: Akiket nem igazoltak vagy nem ajánlottak a jelölő és igazoló bizottságok, azok helyett újakat küldöttek ki. Landler: Annak a 3 embernek benne kell lenni az intéző bizottságban. Hirossik: Aki a budapesti munkástanácsnak tagja, azt nem lehet vidék­ről a nagy szovjetbe delegálni. Kun: Kunfiról mondjuk ki, hogy ez nem mehet. Hiszen az a szovjet előnye, hogy zavartalan összeköttetésben van a tömegekkel. Ö már szov­jettag. Garbai: Ilyen értelemben határozunk. Holnap összeül a központi mun­kástanács, és a választásokat megejti. 11. Rabinovics : Egész röviden a pártpropagandáról és a pártiskoláról akar beszélni. Most már az összes bizottságoknak^ van propaganda bizott­ságuk és egyes küldöttek vidéken helytelen dolgot mondottak, s ezt a párttitkárság nyakába varrták. Kijelentem, hogy csak szakszervezeti aján­lattal hozzánk jövő elvtársak mennek ki, de ezek is csak pártiskola után. Fontos volna a propaganda kiterjesztése. Ne csak a belüggyel, hanem az összes propagandák gyűljenek össze és beszéljék meg, és közös leltárt állít­sanak össze a röpiratok számára [sic!]. Kun: Erre való volna a szocializmus állami propagálása. Garbai: Aggályai vannak, hogy megjelennek-e ezek a dolgok. Révész: Kettő már postán megjött. Kunfi: Tudomása van arról, hogy folyik a munka és ott lesz. (Kun: Annyi van fordítás alatt, hogy szinte kérdés, ki fogja őket olvasni.) Van egy hármas szervezet. Egyik tisztán a szellemi részt csinálja, könyveket, röpiratokat írat, ellenőrzi a kéziratokat. Van egy másik szervezet, mely az elkészült kéziratokat szétosztja a nyomdák között. Azután van egy külön terjesztő szervezet. Tömegterjesztés van. Minden bizottságban van a másik­nak egy összekötő embere, és a dolog úgy fog működni, ahogy elgondolták. fEredetiben így, de feltehetőleg arról van szó, hogy az intéző bizottságba kerüljenek be. ^Eredetiben így, feltehetőleg biztosságokról van szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom