Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április 14. A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Böhm Vilmos, Szántó Béla, Pogány József, Kondor Bernát, Erdélyi Mór, Rónai Zoltán, Haubrich József, Vántus Károly, Fiedler Rezső, Nyisztor György, Guth Antal, Stefán Ágoston, Kun Béla, Bokányi Dezső, Vágó Béla, Kunfi Zsigmond, Ágoston Péter, Ládái István, Landler Jenő, Dovcsák Antal, Bajáki Ferenc, Lengyel Gyula, Székely Béla, Illés Artúr, Varga Jenő, Hevesi Gyula, Lukács György, Rákosi Mátyás és Kalmár Henrik népbiztosok, továbbá Büchler József, Farkas István, Vincze Sándor, Hirossik János és Jancsó Károly szerkesztők, Bíró Dezső és Sza­muely Zoltán gazdasági ügyvezetők, Péterffy Zoltán a pártkönyvkereskedés vezetője és Révész Mihály jegyző. b (Az ülés kezdete 4.35 órakor.) 1. Garbai Sándor elnök üdvözli a megjelenteket és rámutat arra, hogy a Kormányzótanács most mint pártvezetőség tart ülést. 2. Weltner Jakab szerkesztő a párt gazdasági egyesülése sürgős keresztül­vitelét tartja szükségesnek. 3. c Kun Béla és Böhm Vilmos népbiztosok felszólalása után a Kormányzótanács mint pártvezetőség a gaz­dasági ügyek intézésére Kun Bélából, Böhm Vilmosból és Vántus Károlyból álló háromta­gú bizottságot választ. A bizottság feladata ál­a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést délután tartották. bA jelenlevők felsorolásából Weltner Jakab és Rabinovics József neve hiányzik. C A 3. pontot az eredetiben nem jelölték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom