Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

12/a 1919. április ll. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Bokányi Dezső, Erdélyi Mór, Kelen József, Landler Jenő, Böhm Vilmos, Szántó Béla, Lukács György, Kunfi Zsigmond, Kalmár Henrik, Varga Jenő, Ládái István, Rónai Zoltán, Szabados Sándor, Kun Béla, Haubrich József, Hamburger Jenő, Baj aki Ferenc, Dovcsák Antal, Fiedler Rezső, Nyisztor György, Stefán Ágoston, Székely Béla, Lengyel Gyula, Guth Antal, Vágó Béla, Szamuely Tibor, Pogány József, Vántus Károly és Ágoston Péter népbiztosok, Büchler József párttitkár, Weltner Jakab szerkesztő és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete 12.30 órakor.) í. Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Előterjesztésére és többek felszólalása után a Kormányzótanács megállapítja a Városi Színházban tartandó közös összejövetel sor­rendjét. 1 Az intézkedések megtételével a párt­titkárság bízatik meg. 2. Napirend előtt Kun Béla külügyi népbiztos az általános politikai helyzetet ismerteti; rámutat arra, hogy hozzá kell kezdeni a burzsoázia megfékezéséhez, mert az ellenforradalom egyre erősebb lesz. Az antant a perifériákon akar a köztársaság ellen mozgalmat csinálni, továbbá az Olasz­országban levő hadifoglyok között. Rámutat arra, hogy a rendőrségen b ren­geteg megbízhatatlan ember van. Minden rendfenntartó [sic!] csoportosulás embereire nézve a statáriumot ajánlja, minden forradalmi törvényszék és a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést pénteken délben tartották. b Helyesen: Vörös őrség. 'A fővárosi munkás- és katonatanácsok április 11-i alakuló üléséről van szó. Az ülésről a Vörös Újság 1919. április 13-i száma adott tudósítást, A budapesti szovjet első ülése címmel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom