Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

ságnál meggyőződtek, hogy jobboldalról és baloldalról terrorizálás történt. A tízes bizottságban, 7 amelyben Jancsik és Hirossik volt, a választás meg­semmisítését elhatároztuk a terrorizálás miatt. Az eredmény: 6 kerületben 8 körülbelül 16 000 szótöbbséggel győzött a hivatalos lista. Buchinger és Peidl ma c Úgy fogjuk megcsinálni a jelölést, hogy egy­öntetű jelölést hozzunk létre. Vidékieknek nagyobb szerepük volt mint a kommunistáknak. A dán követségnél levő Csicserics (vagy Csiderics? ) letar­tóztatása iránt intézkedtünk. Meg vagyunk győződve, hogy a VIII. kerület­ben is egyöntetűen fog a választás menni. Buchingert és Peidlt ki kell hagyni. Dénes ellen is eljárást kell indítani, mert egy törölt nevet, Unke 9 (?) nevét becsempészte. (Büchler: Péntekre kell kitűzni!) Garbai: Tudomásul veszi a Kormányzótanács. 8. Garbai: Áttérünk a napirendre. Varga: Csodálkozását fejezi ki, hogy amikor a proletárállam felépíté­sének a szocializálás az alapja, különféle ügyek miatt fél ötről hét órára kerül ez sorra. Igyekeztem áttekintést nyerni a dolgokról. Két hét alatt sok minden történt, de sok kisiklás is volt, amit ki kell javítani. Csináltunk öt főcsoportot: hármat a tulajdonképpeni gyáriparral. A vasipart Dovcsák és Baj aki vették át, mégpedig nemcsak a munkásügyeket, hanem az egész terrénumot. A többi gyáriparosok megoszlanak Hevesi és Kelen között. Ezenkívül külön akarjuk választani a bányászatot, amelynek bizonyos auto­nómiát és különállást kell adnunk. A másik ügy az építés. Nagy nehézségek vannak a vidéken, ahol kerü­letenként termelőtanácsokat fogunk létesíteni. Ismerteti a termelőtanács alakítására vonatkozó előterjesztést. Fontos és megvitatásra váró kérdés a termelőbiztosok kinevezése. A termelőbiztosnak olyan embernek kell lenni, aki az önkéntes munkafegyelmet biztosítani tudja. Másfelől ügyelni kell arra, hogy a szakmában és a vállalat ügyeiben műszakilag és üzletileg terje­senjártas legyen. Nehezményezték, hogy eddig mérnököket neveztünk ki. De nem Hevesi és Kelen csinálták ezt, hanem Dovcsák. Megállapodtunk abban, hogy a termelőbiztosok kinevezése a munkástanács javaslatára történik, de a szakszervezetek bevonásával, és minden esetben jól meg fogjuk az embert vizsgálni, akit odateszünk. Megállapodás jött létre a munkabérrendezésekre nézve, addig is, amíg a szovjet generálisan rendezi a munkabérügyeket. Ez a pillanatnyi szükség­letet kielégíti. A munkabérek a vasasok kollektív szerződésén alapulnak. Ezzel szorosan összefügg az, hogy gondoskodni kell, ha nem is azonnal, de két-három héten belül, a szocializált üzemekben termelt áruk áralakulásáról is. Ha munkabéremelkedést csinálunk, nem gazdálkodhatunk az eddigi árak c Eredetiben így. 7 A budapesti tanácsok tagjelölő bizottságáról van szó. * Eh'rás történt, a VIII. kerületi választásokról van szó. 9 Csicserics (Csiderics) minden bizonnyal Csidesi Fritz Győzővel, Dénes pedig Dénes Sándorral azonos. Mindkét név szerepelt a VIII. kerület első szavazólapján, az új listára már nem kerültek fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom