Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

11/a 1919. április 8. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Bokányi Dezső, Vágó Béla, Böhm Vilmos, Varga Jenő, Hevesi Gyula, Pogány József, Kelen József, Lukács György, Ágoston Péter, Stefán Ágoston, Hamburger Jenő, Ládái István, Lengyel Gyula, Haubrich József, Fiedler Rezső, Guth Antal, Szántó Béla, Rónai Zoltán, Kun Béla, Kunfi Zsigmond, Rákosi Mátyás, Kondor Bernát, Székely Béla, Szamuely Tibor, Kalmár Henrik, Vántus Károly, Landler Jenő és Illés Ar­túr népbiztosok, illetőleg népbiztoshelyettesek, Büchler József párttitkár és Révész Mihály jegyző. b (Az ülés kezdete 5.30 órakor.) Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Napirend előtt 1 1. Hamburger Jenő földmívelésügyi népbiztos a szántással kapcsolatosan a benzin kérdését teszi szóvá. Szükséges, hogy a Hadügyi Népbiztosság 30 vagon benzint bocsásson a Földmívelésügyi Népbiztosság rendelkezésére. Nyisztor György földmívelésügyi és Fiedler Rezső hadügyi népbiztos felszólalása után Böhm Vilmos hadügyi népbiztos rámutat arra, hogy 50 vagon benzint kiutal a Földmívelésügyi Népbiztosságnak. Ismerteti [az] 1200 vagon ben­zin szerződésére vonatkozó tárgyalásokat. ígéri, hogy ha a hadügy számára biztosítva lesz a benzin megszerzése, a Hadügyi Népbiztosság 100 vagont bocsát a Földmívelésügyi Népbiztosság rendelkezésére. . 2. Ágoston Péter külügyi népbiztos a Smutsszal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatosan felvilágosítást kér arra nézve, hogy milyen álláspontot kell követni a vagyonukat kivinni akaró küldöldiekkel szemben. a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést kedden este, a Kormányzótanács tanácskozótermében tartották. felsorolásból hiányzik Nyisztor György neve, bár csak a szerkesztett jegyzó'könyvben szerepel mint hozzászóló az 1. napirendi ponthoz, a gyorsírói jegyzőkönyvben felszólalása nem talál­ható. 1 Lásd a gyorsírói (11/b) jegyzőkönyvet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom