Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Böhm: Kiegészítő indítványt tesz. A Kormányzótanácsnak minden tagja írja ezt alá. Szükségesnek tartaná, hogy Pogány bennmaradjon a Kor­mányzótanácsban. Pogány: Két hétig lehet, hogy tarthat ez a helyzet. Azután akarok egy komoly szót mondani a külföldi missziókról. Kun: Felhívattam a Vörös Újság szerkesztőjét. Pogány a nemzetközi propagandát csinálja. Hevesi: Szükséges volna, ha az is megjelenne, hogy a Kormányzóta­nács a vas- és fémmunkások összességét informálni fogja arról, hogy a kontaktus teljes mértékben fenn lesz tartva. Kunfi: Konkretizáljunk, a határozatot majd megfogalmazom. A másik dolog Pogány személyes ügye. Erről mit teszünk közzé? Hogy marad a Forradalmi Kormányzótanácsban mint komisszárius és a külügyben fog dolgozni. Kun: Leadatok egy parancsot a hadseregről, 19 hogy öttagú kollégium vette át a hadügyet: Kun, Böhm, Fiedler, Haubrich és Szántó. Szamuely pedig megy a propaganda ügyosztályhoz. Kunfi: De Szamuely elvtárs is a Kormányzótanács tagja marad. Szamuely: Ebbe nem megyek bele, csak úgy, ha Pogány a nemzetközi propagandát csinálja és ha a hadügyi propagandát egyesítjük a másik pro­pagandával, így átmehetek a közoktatásügybe. Garbai: A határozathozatal szempontjából: a Hadügyi Népbiztos­ság — ötös kollégium. Ez a határozat. Meg kell állapítani [sic!], hogy meg­bízatik a párttitkárság azzal, hogy a holnapi napra a volt szociáldemokrata és a volt kommunista párt egész vezetőségét, a párt választmányt, a volt kommunista párt fővárosi bizalmitestületeit, s a szakszervezeti választ­mányt hívjuk össze hat órára. Ez határoztatik és Büchler intézkedik. Garbai: A Parlament épületére vonatkozó javaslat ügye tárgyaltatik. Egyelőre ne hozzuk javaslatba. Meg kell vizsgálni, s mindkét félt meg kell hallgatni, a szakszervezetek titkárait, hogy ez lehetséges-e. Tegyük vizsgálat tárgyává. Vállalja, hogy ebben beszélgetést fog folytatni. 7. Kunfi: Itt van Böhm: most a tény az, hogy a hadügybe megy és el­megy a szocializálásból. Garbai: A népbiztosság összeállítását bízzuk egészen Ládáira. Erdélyi: Nem akarok ünneprontó lenni, egy dolog azonban áll, fenn kell tartanom lemondásomat. Itt tárgyi okokról van szó, amelyeknek a megváltoztatása nem rajtam múlik. Hajlandó vagyok visszavonni, ha hozzá­járulnak, hogy Kondort bevonjuk a népbiztossághoz. (Böhm: A kong­resszusig maradni kell!) Kondort kinevezzük helyettes népbiztosnak, én beoktatom és ő átveszi a dolgot. Garbai: Tehát visszavonja a lemondást, a kongresszusig hajlandó ve­zetni. Elvi határozat alapján népbiztoshelyettesül Kondort ajánlja. Még egy indítványa van a címekre, rangokra, helyettesekre: mikor az új listát csinál­19 A „Parancs" a Vörös Újság 1919. április 5-i számában jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom