Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

Vántus: Ezt a Vörös Újság szerkesztőjének 13 a szemére vetettem. Kijelentette, hogy ez többé nem fog történni. Nem lehet négy fal közt politikát csinálni. Itt a legteljesebb egyetértés van, de kifelé mégsincs. Hív­juk össze az új városházára a volt kommunisták bizalmi férfiait. Hívjuk oda a mi embereinket, az egyik referens legyen Kun, a másik én. Mutassuk meg, hogy egyöntetű a felfogás. A pártszervezetekben olyanok vezetik a dolgokat, akik azelőtt nem vezették, és azok olyanokat mondanak, hogy meg kell fojtani a burzsoák csecsemőit. A vasmunkások nagy tömegei között igen nagy az elkeseredés. A régi bizalmiakat terrorizálják. Ha a gyári munkásság ellenünk fordul, akkor el­vesztettük a proletárdiktatúrát. A gyári munkásságot be kell vonnunk, fel kell világosítanunk. Sütő, Langer, Reisz, Horovitz Gábor 14 mind el vannak keseredve. Ki kell menni a munkások közé. Ha mi a gyári munkásságban kapunk támaszt, akkor nem kell elsírni a panaszokat, hogy hol van a hatalom. Büchler:-Az itt levő határozatokat közöljük az illetékes párttitkárok­kal. Rendezni kell végérvényesen a titkársági ügyeket. Ott abszolút nem mennek rendben a dolgok. Vincze a Fővárosi Népbiztosságnál van elfog­lalva. ([Közbeszólás:] Lemondott.) Délelőtt nem jár be, Hirossik, Rabino­vics és Farkas 15 vannak ott, de iniciáló képességük nincs. Ott nincs munka­fegyelem. Vincze vagy menjen egész napra oda, vagy más egésznapi em­ber [sic!]. Vágó: Csatlakozik Böhm felfogásához. Most foglalkozik a kerületi for­radalmi munkás- és katonatanácsok ügyeivel. A IV. kerületi volt kommu­nistákat — közöttük nagy többség kiskorú — ezeket nem kell összehívni, ezeket szét kell kergetni [sic!]. Ezekke^el kell bánni és el fogunk bánni. A Vörös Újság kérdése fontos. A Vörös Újság a fészke ezeknek a dolgoknak. Konkrét indítványom volna. Amint elhatároztuk amaz emlékezetes éjszaka folyamán, Weltner legyen a szerkesztője mindkét lapnak. Tulajdonképp egy lapnak, melynek két kiadása legyen. Amit én mondtam, az szükséges volt, 13 1919. április elejétől Jancsó Károly, előtte Szamuely Tibor volt a Vörös Újság szerkesztője. 14 Horovitz Gábor a Famunkás Szövetség titkára, a Tanácsköztársaság idején a jobboldali szakszervezeti vezetők csoportjához tartozott, a párt ellenőrző bizottságának tagja volt. Langer János szakszervezeti vezető, Reisz (József) Mór a Húsipari Munkások Országos Szervezetének alelnöke. 15 Hirossik János tetőfedő munkás, újságíró, szakszervezeti vezető. A KMP alapító tagja, a Tanácsköztársaság idején a párttitkárság egyik vezetője, a Budapesti Központi Munkástanács és a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. 1919 májusától a felszabadított területek kormány­biztosa, a Szlovák Tanácsköztársaság kereskedelemügyi, majd belügyi népbiztosa, végül a posta országos biztosa. Rabinovics József aranyműves, 1906-tól az Órások és Aranyművesek Szakszer­vezetének titkára, 1911-től alelnöke. Az első világháború idején az oroszországi magyar hadifoglyok mozgalmának egyik vezetője, 1917-től az OK/b/P tagja, 1918 novemberétől a KMP titkára. A Tanácsköztársaság idején a párttitkárság tagja, a Belügyi Népbiztosság vezető munkatársa, beválasz­tották a Szövetséges Központi Intéző Bizottságba. Farkas István cipész, szakszervezeti vezető, beteg­pénztári tisztviselő, 1911-től az MSZDP titkára. A Tanácsköztársaság idején a párttitkárság tagja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom