Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

1919. április 3. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Erdélyi Mór, Bokányi Dezső, Varga Jenő, Lukács György, Böhm Vilmos, Pogány József, Szántó Béla, Kalmár Henrik, Ládái István, Ágoston Péter, Rónai Zoltán, Kun Béla, Székely Béla, Kunfi Zsig­mond, Haubrich József, Lengyel Gyula, Stefán Ágoston, Szamuely Tibor, Kelen József, Rákosi Mátyás, Hamburger Jenő, Szabados Sándor, Nyisztor György, Vántus Károly, Csizmadia Sándor, Landler Jenő, Fiedler Rezső, Illés Artúr, Hevesi Gyula és Vágó Béla népbiztosok, illetve népbiztoshelyet­tesek, Büchler József párttitkár, Seidler Ernő, Jancsik Ferenc, László Jenő és Révész Mihály jegyző. b (Az ülés kezdete este 6 órakor.) 1 Garbai Sándor elnök az ülést megnyitja. Ágoston Péter helyettes külügyi népbiztos jelentést tesz a Délről kö­zeledett monitorok parancsnokával való tárgyalásról. 1 Kéri a Kormányzó­tanács hozzájárulását, hogy az angolokkal az élelmezés szempontjából szük­séges hajójáratok megindítása kérdésében a tárgyalásokat megkezdje. A Kormányzótanács az előterjesztéshez hozzá­járul. 2. Ágoston Péter helyettes külügyi népbiztos jelenti, hogy Betrix ezredes a szegedi sajtótudósító útján azt az üzenetet küldte, hogy minden törek­vése oda irányul, hogy Szeged forgalmát az anyaországgal meg lehessen nyitni. Ismerteti a szegedi helyzetet, a Félegyházára menekült szegedi di­rektórium ügyét. Kéri, hogy a Kormányzótanács tegye meg a franciák a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést csütörtökön este, a Kormányzótanács tanácskozótermében tartották. b A gyorsírói feljegyzésben a jelenlevők felsorolásából hiányzik: Vágó Béla, László Jenő és Révész Mihály neve; Varga Jenő neve viszont kétszer szerepel. Ugyancsak a gyorsírói feljegyzésben Vántus neve után, zárójelben a következő megjegyzés olvasható: „elment"; a jelenlevők felsorolása után zárójelben a következő megjegyzés látható: „Vártak Kunra és Landlerre." 1 Az előzményekről lásd a 3. sz. jegyzőkönyv (március 25.) 30. pontját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom