Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

7/a 1919. április 2. a A Forradalmi Kormányzótanács ülése Jelen vannak: Garbai Sándor elnök, Vágó Béla, Bokányi Dezső, Fiedler Rezső, Illés Ar­túr, Kunfi Zsigmond, Böhm Vilmos, Rákosi Mátyás, Pogány József, Lukács György, Ágoston Péter, Szabados Sándor, Szántó Béla, Ládái István, Rónai Zoltán, Kun Béla, Hevesi Gyula, Dovcsák Antal, Kelen József, Guth Antal, Stefán Ágoston, Kalmár Henrik, Szamuely Tibor, Hamburger Jenő, Varga Jenő, Vántus Károly, Székely Béla, Nyisztor György és Landler Jenő nép­biztosok, Büchler József párttitkár, Jancsik Ferenc vörösőr-főparancsnok és Révész Mihály jegyző. (Az ülés kezdete 10.08 órakor.) (A tanácskozások egyelőre Garbai Sándor elnök távollétében folynak.) 1. Böhm Vilmos, a szociális termelés népbiztosa bejelenti, hogy már csak április 11-éig lesz papiros. Gondoskodni kell arról, hogy a papiros a propa­gandának, a Népszavának és a Vörös Újságnak jusson. Kun Béla külügyi népbiztos javasolja, hogy a Kormányzótanács a saj­tódiktátorsággal bízza meg Böhm Vilmos népbiztost. A Kormányzótanács hozzájárul. 2. Böhm Vilmos, a szociális termelés népbiztosa felhatalmazást kér arra, hogy a nyári időszámítás dolgában intézkedjék. A Kormányzótanács a felhatalmazást megadja. 1 3. Garbai Sándor elnök jelenti, hogy az ülés napirendje a tegnapi ülés határozata szerint a hadsereg ügyében való tanácskozás. Pogány József hadügyi népbiztos a hadihelyzet ismertetésének kikap­csolásával ismerteti a hadsereg helyzetét, a toborozás munkáját, amelynek a Az eredeti dokumentum keltezésében feltüntették azt is, hogy az ülést szerdán este a Kormányzótanács tanácstermében tartották. 1 Lásd a 4/a sz. jegyzó'könyv (március 27.) 4. pontját és 4. jegyzetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom