Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

A többség nemmel szavaz. Kun Béla külügyi népbiztos a rendelet elfogadását javasolja. A Kormányzótanács e rendelettervezetet álta­lánosságban — módosításokat téve — el­fogadja, a megbízottak nevét „teljhatalmú biztos"-ban állapítja meg és a rendelettel kapcsolatos intézkedések megtételével a Belügyi Népbiztosságot bízza meg. 6 6. I Rabinovics Józsefnek, a Belügyi Népbiztosság képviselőjének javas­latára, vitatkozás után a Kormányzótanács biztosokul kinevezte a következő vármegyékbe a következő elvtár­sakat. Baranya m. : Hajdú Gyula, Borsod m. : Pál János, Csongrád [m.]: Szőcs Áron, Esztergom [m.]: Lantos Bertalan, Győr [m.]: Cservenka Miklós, Hontm.: Nagy Lajos (vasutas), Veszprém [m.]: Lusztig Arnold, Komárom [m.]: Brunner József, Pest [m.]: Joannovits Sándor, Somogy [m.]: Török Gábor, Sopron [m.]: Kellner Sándor, Tolna [m.]: Aranyos György, Vas [m.]: Horti Emil, Alsó-Zala: Lukács Gyula, Zala [m.]: Erdős Arnold, Mosón [m.]: Szaton Rezső, Heves [m.]: Jackwert Ede, Szolnok [m.]: Wittreich, Nógrád [m.]: Frank Imre, Fejér megye, illetőleg Székesfehérvár dolgában úgy határozott a Kormányzótanács, hogy Horváth János elvtársat felhívatja, Guth Antal és Kunfi Zsigmond elvtársak megvizsgálják a Székes­fehérvári, illetőleg megyei állapotokat. 7 6 Lásd a 28. sz. jegyzó'könyv (május 14.) 6. pontját és lö. jegyzetét. £ 7 A jegyzőkönyvben felsoroltak és a kinevezett kormányzótanácsi biztosok között eltérés van. A kinevezett kormányzótanácsi biztosokról lásd a Tanácsköztársaság, 1919. június 7. Kinevezések c. közleményét. Hajdú Gyuláról lásd a 21/b sz. jegyzőkönyv (április 26.) 5. jegyzetét. Pál János építóínunkás, a Tanácsköztársaság alatt a debreceni pártszervezet egyik vezetője. Borsod megye kormányzótanácsi biztosául Kenderes Pál címfestőt nevezték ki. Szőcs Áron szociáldemokrata, a MÁV Istvántelki Főműhelyének lakatosa, 1919 januárjától a Vasutas Szövetség alelnöke, a Népköztársaság idején Csanád megye kormánybiztosa, majd a Tanács­köztársaság alatt Csanád megye direktóriumának elnöke, végül Csongrád megye kormányzótanácsi biztosa. Lantos Bertalan kocsilakatos, a MÁV Északi Főműhely dolgozója, a Tanácsköztársaság idején Komáron megye kormányzótanácsi biztosa, a Tanácsköztársaság megdöntése után kivégezték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom