Imre Magda: A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 13a. Budapest, 1986)

Jegyzőkönyvek

juk az elnyomott székelyek felszabadítása és a föderatív Magyarországba a székelység behelyezése. Rónai: Lehet róla szó. Kun: Meg kell mondani nekik, hogy még nem döntöttük el a kérdést. Pogány: Egy székely politikai megbízottat kellene kinevezni. Kun: A nemzetközi propaganda-ügyosztályban egy székely osztályt csináljunk. (Helyeslés.) Garbai: A felvidéki szociáldemokrata párt nálam járt és a következő­ket mondja.. . Kun: Már be vannak olvasztva. 18 18. Rónai: A forradalmi törvényszék tagjait a Kormányzótanács neve­zi ki. Nem akarom fárasztani a Kormányzótanácsot, kérek felhatalmazást, hogy az igazságügyi tanács nevezhesse ki. Garbai: A határozat az, hogy az igazságügyi népbiztos a forradalmi törvényszék tagjainak kinevezésére nézve a fölhatalmazást megkapta. (Az ülés vége éjjel 12 órakor.) Gyorsírói jegyzőkönyv feloldásának géppel írott szövege. Az 1. és a 7. pontból részleteket közöl: MMTVD 6/A köt 47-50. o. 18 A Magyarországon élő nem magyar nemzetiségű dolgozók kommunista és szociáldemokrata csoportjai március végén közös szervezetet hoztak létre. Az egyes csoportok a Magyarországi Nem­zetközi Szocialista Szövetség szekciójaként működtek. A szekciók a magyarországi párt részének tekintették magukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom