Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961)

Palúdzka 1. Kispalugya, Palugya Palugya (Palugia, Palugya, Poluga, Polugyj Liptó m., később Kis- és Nagypalugya, ma Paludza és Palúdzka Cs. 2369, 2372, 3253, 3390-2, 3395 — 1. még Kispalugya, Nagypalugya — patak (Palwgya, Paluga potoka) 3082, 3432 Pamlen komáromi várnagy 2813 Panch, Panus fia 2576 — hn. 1. Pányok Pankatha 1. Pankota Panky 1. Pányok Pankota (Pankalha) Arad m., ma Píncota P. 3303 pannonhalmi apát 1. Bonifác — konvent 2386, 2392, 2421, 2524, 2587, 2859-60, 3301 Pantaleon monostor 2794 Panus fia: Panch 2576 Panyit (Ponit, Ponith, Ponyth) hm zalai isp. 2314-5, 2317, 2319-21, 2323-4, 2327, 2355, 2389; gecskei (és zenggi isp.) 2328-9, 2358 — fia: Ábrahám 2616, 2994-5, 3122 Gabrianus 3222 Jakab 2710; anyakirályné asztalnokmestere 3054 Panyit 3110 — szepesi jobbágyfiú 2518 pányoki Gergely fia: Jakab 2699, 2755, 2757 — Péter és Jakab 3461 Pap (Pop) Szabolcs m. 3586, 3628 Papa, György fia 2465 pápai követ 1. Fülöp fermői püspök Parastian 1. Borostyánkő Pardam, Pardan 1. Pordány Paris, Bana fia 2374 —, Peturke fia 2548, 2604 Paristian 1. Borostyánkő párizsi iskola 2747 Partizánska Eupca 1. Lipcse Parustian 1. Borostyánkő Paska (Pascha, Pasca, Pascasius) fia: Farkas 2746 Miklós 3129 — gömöri várjobbágy 2350 — mester 2982 — nyitrai püspök 3489, 3546 — pozsonyi prépost 3065 — Demianus fia 3215, 3222 Pastuchov 1. Pásztó Pastúchy 1. Patás Pásztó (Paztuh) Nyitra m., később Nyitrapásztó, ma Pastuchov Cs. 2687 pásztói apát: Imbertus 2819 — custos: Urricus 2819 — dékán: Hem 2819 — jobbágyok 2819 — konvent 2534, 2541-2, 2819 kegyúri joga 2324 Pata (Patha, Pathaa) Somogy m., ma Patapoklösi (Baranya m.) 3233, 3238-9 Pata vár, Sopron m. 2748 patai vásár 3238-9 Patak (Pathak, Pótok) Zemplén m., ma Sárospatak 2364, 3152-7, 3159, 3169, 3184, 3369 —i erdőőrök 3033 —iisp. 1. István (Tekus fia^ Patapoklösi 1. Pata Patás (Patás) Győr m., később Csilizpatas, ma Pas­túchy Cs. 2759 Path 1. Páty Pathruh 1. Pátroha Paioktho halászóhely, Csanád m. 3356 Pátroha (Pathruh) Szabolcs m. 3560 Páty (Paagh, Path) Pilis — ma Pest — m. 3400, 3507 Paty (Poth) Vas m., ma Rábapaty 3211 Páuca 1. Pókafalva Paul királyi hírnök 2638 Pazaka hn. Zala m. 2624 Pazar fiai: Phylped, Mortun és Mortunus 3354 Pázmány (Poznan, Paznanus, Poznan) fia: Dámján 3390 —, az egri püspök testvére 2527 — liptói 3082 —,Zyguy-\ 2455 Pazony (Pozdum) Szabolcs m., ma Nyírpazony 3307 Paztuh 1. Pásztó Péc nb. Lukács fia: Benedek 2462 Márk fia: Gergely bán 3231 Márk 2624 Opour 3428 Pechche fia: Warrucinus 2636 Pécsely (Pechei) Zala — ma Veszprém — m. 2330, 2519, 2723 —i nemesek 3101, 3120 pécsi adminisztrátor 1. Pál esztergomi prépost — egyház 3240 — káptalan 2549, 3008, 3100, 3104, 3571 — lector 2572 — püspök 1. Calanus, Jób -i officiális 2667 pécsváradi apát 2492 — konvent 2423, 3014, 3048-9, 3052, 3119 pederi Macrabus és Fylpe 2646 Peerch 1. Perk Peyzyamalaka fn. 3104 Pek tikosi udvarnok 2651 Peklen hn. Gerzence m. 2381 Pél (Pyl) Arad m.' 3226-7 —, Bars m., később Alsó- és Felsőpél, ma Dolny és Horny Piai Cs. 3614 péli monostor 3450, 3546 Penyn fn. 3150 Péntek (Péntek, Pentuk) dékán 2636

Next

/
Oldalképek
Tartalom