Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke II. kötet 2-3. füzet 1272–1290 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 9. Budapest, 1961)

Nywygh 1. Nevegy Nywin 1. Nyim Niíné Raslavice 1. Raszlavica Nizm/ 2ipov 1. Izsép Noak vár 2698 Noe, Zaah nb. Noe fia 3431 Noglwn 1. Nagyhany Noghovh fn. 2524 Nogkapus 1. Nagykapos Nogkemluk 1. Nagykemlek Nógrád megye 2383a, 2542, 2812, 2997, 3261, 3410, 3431 i nemesek 3410 —iisp. 1. Fülöp váci püspök —iszolgabírák 3506 —i vár 2554, 3004 —i várjobbágyok 2542, 2554, 2590, 3004 —i vár népek 2474 NogRatold 1. Nagyrátót Nogreth 1. Nagyrét Nogteluk 1. Nagy telek Nogthornosyna f. 2743 Nohethnycha erdő (Szepes m.) 3195 Nohonycha erdő (Szepes m.) 3195 nótárius speciális 1. Bertalan mester Nováőany 1. Somkút Nóvák (Nowak) Mosón m., ma Magyarkimle Győr­Sopron m. 3287 Nővé Mesto nad Váhom 1. Újhely Novi Slankamen 1. Szalánkemén Novy Tekov 1. Bars Numsyr, Nuser 1. Nádasér Nyárád (Narag) hn. 2737-8 —i tárnok jobbágyok 3592 ', Nyás (Naas) Sáros m., később Nyársardó, ma Raznany Cs. 3265 . —i erdőőrök 3265 Nyék (Nek) Bihar m., 3177 — Borsod m., később Mezőnyék, ma Nyéklád­háza 2627 — (Neek, Nyek) Pozsony m„ később Nyékvárkony, ma Vrakún Cs. 3193, 3340 — vár 3420 . —i Balázs 3507 .. Nyékvárkony 1. Nyék Nyilas (Nilos) Torna m. 2540, 2555 — (Nylas) hn. 3564 Nyim (Nywin) Somogy m. 2785 Nyírábrány 1. Ábrány, Kisbátor Nyírbátor 1. Bátor Nyírbogdány 1. Bogdány nyíri nemesek 3210 Nyírj ákó 1. Jákó Nyírkarász 1. Karász Nyírpazony 1. Pazony Nyírség 3350 Nyitra megye 2454-5, 2497, 2512, 2662, 3189, 3436, 3439 nyitrai főesperes 1. János — hospesek 3489 — ispán 3259, 3349, 3352, 3489 ; 1. még Ivánka, Jakab, Lampert, Leustasius, Mihály, Péter, Tamás (Hontpázmány nb.). — káptalan 2441, 2535, 2552, 2672, 2686-7, 2722, 2825-6, 2848, 2878, 2884-5, 3012, 3057, 3115, 3229-30, 3300, 3303, 3352, 3436, 3439, 3465 — püspök 2512, 3012, 3352; 1. még Obrandus(7), Pascasius, Péter, Vince — püspökség 3489 — vár 2317, 2490, 2601, 2660, 2672, 2687, 2722, 2805, 2813, 2825-6, 2878, 2885, 2985, 3012, 3057, 3229-30,3303,3465, 3489 — alatti csata 2813 — várjobbágy 2601, 2687 — várnépek 2985 Nyitraludány 1. Ludány Nyitranémeti 1. Nemcsic Nyitrapásztó 1. Pásztó Nyitraújlak 1. Újlak Nyolcha fiai: Pál, Jakab, Péter és Pósa 3427 Nyulak szigete 1. Margitsziget 0, Ó, Ö, ö Óbars 1. Bars Óbéba 1. Béb Obek szn. 2542 Obizligety hn. Zemplén m. 3184 .."/... Obi kassai hospes 2615 Oblunch 1. Ablonc Obon 1. Abony Obrach, Irizlaus fia 2402 Obrandus(?) nyitrai püspök 2532 Óbuda mellett lévő sziget 1. Margitsziget óbudai konvent 2437 — polgárok 3495 — szent Péter egyház 1. budai káptalan Och 1. Vacs Ochud, Vyihk fia 2672 Ochun hn. 3630 Ochuz 1. Oguz ócsai András fiai: Péter és Farkas 2664 Odorin (Odorin, Odoryn, Odolyn) Szepes m., később Szepesedelény, ma Odorin Cs. 2773, 2912, 3442 Odra hn. Zágráb m., ma J. 2366,2440 Odún fia : Ivánka 3002 — (utód nélküli) 3363 Og 1. Agg Ogia 1. Olgya Ogmand, Aka-i 2553 Oguz (Ochuz, Ochwz, Ogvoz, Ogwz, Othyos) bán 2519

Next

/
Oldalképek
Tartalom