Varga Endre: Úriszék XVI–XVII. századi perszövegek (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 5. Budapest, 1958)

ÉSZAKNYUGATI ORSZÁGRÉSZ

419. 1655 szeptember 13, Csejte 1 Magvaszakadt jobbágy szőlejét az úr — az ország törvényeire hivatkozva — magá­nak követeli. Az elhunytnak fivére — mind az ország, mind a csejtei uradalom szokásai szerint —• szintén jogot formál a szőlőhöz, melyet testvérével mindvégig közösen bírt. Az úriszék részben ezért, részben az elhalt végrendelete értelmében a szőlőt egyenlően megosztja a peres felek között. Causa domini terrestris contra Matthiam Sskroby ratione certae vineae. Pro domino A nobilis Stephanus Jaross, praemissa iuris protestatione, proponit taliter : Qualiter non tamdiu praeteritis diebus Martinus quon­dam Sskroby, subditus illustrissimi comitis, certam vineam habens intestate­que decedens, de consuetudine regni universa talia bona per defectum seminis in dominum terrestrem derivari soient. Instaret itaque dominus procurator, qui supra, ut eadem vinea vigore consuetudinis domino terrestri adiudica­retur. I personaliter astando dicit tam iuxta leges patriae, quam approbatam consuetudinem in bonis Czaytae, attractam vineam quondam Martini Scrobj, fratris sui, sibi deberé adiudicari. I : Quod non fuisset realiter cum annotato fratre divisus ; tandem quod ad dies usque vitae prae manibus eiusdem relicta fuisset. Quibus dua­bus rationibus ita firmis innixus peteret 2 dominos iudices eandem sibi adiudicari. Si quid ex eadem domino A iuris montani vel alios proventus provenientes teneretur de iure, facturus est. Pro domino A : Propositam replicam partis in causam attracti corrui deberé, nimirum ex eo, quod idem I iam semel ratam portionem bonorum accepisset, qua etiam de praesenti contentus fieri deberet. Proinde ut supra. I inhaerendo prioribus suis rationibus, in quantum fieri posset pro conditione qualitatis temporis, statuit testes, exhibendo collatérales hac interiecta cautione : si statuendorum testium qua parte inefficax videretur, ut sibi liceat etiam aliis, post 3 statuendis testibus gratifican suae rationi. Et ut supra, petit sibi adiudicari vineam. Procurator domini A : Quantum ad producías collatérales attestationes, eas esse nullius vigoris ac firmitatis, quia in foro contradictorio talibus non 1 Az úriszéket Marssowsky Mihály udvarbíró hívta össze. Tagjai voltak : Melchyczy János, Lovczany Jakab Nyitra megyei esküdt, Wolphy János, Jelenffy Mihály és Zsig­mond, Eny János, Liptay Ferenc, Kordoss Pál, Bozoky Pál, Szluha János, Konczek János, Unghuary István, továbbá Csejte város bírái és esküdtjei. — A jegyzőkönyv­ből ezt az egy pert közöljük. 2 Az eredeti szövegben tollhibából ,,praeter et". 3 Helyesen : postea.

Next

/
Oldalképek
Tartalom