Varga Endre: Úriszék XVI–XVII. századi perszövegek (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 5. Budapest, 1958)

DUNÁNTÚL

vrak keouetseget viseltek, es azt akartak referalny, Jánossá Istuan penig az ellen vakmereo keppen es ekteleneol chelekedett, meg nem tekentuen sem az feoldess vrak beocheoletit, sem az feoldess vrak keouetinek szouaí, azert Jánossá Istuan az feoldess vrak ellen husz forenton maradói, melliet tartozik mjngarast megh fizetny. Az mi penig Benézik Mihalj dolgát illetj, miuel hog eo ellene chak eg bizonsagh sem valZ, azert eo semmin nem maradói. Uo. 89v—90. I. 301. 1627 október 30, Pápa 1 Császár község lakosait azzal vádolják, hogy a gesztesi ispánt, amikor intézkedés végett hozzájuk jött, éjjel reátörve, meggyilkolták. A jobbágyok azzal védekeznek, hogy a tetteseket Ők maguk fogták el s adták át a földesúr tisztjének, de azok elítéltetésük előtt megszöktek. Az úriszék mindegyik vádlottat harmadmagával leteendő esküre kötelezi, hogy az ispán halálában semmi része nincs. * Causa illustrissimi domini, domini comitis palatini tanquam magistra­tus contia universitatem incolarum possessionis Czászár, colonos nimirum suos, utpote Thomam Sólyom iudicem, Thomam Barathy, Joannem Maior, Emericum Vadas, Jacobum Molnár, Paulum Kara, Gregorium Kaloczay, Nicolaum Szika, Marcum Horuat, Albertum Czako, Joannem Szászy, Andreám Keczkes, Joannem Sólyom, Jacobum Phwlóp, Georgium Mihalyffy, alterum Georgium Herba, Matthiam Kouacz, Gregorium Bognár, Thomam Totth, Georgium Szy, Joannem Szeremliey, Laurentium Kys, Michaelem Haydu, Valentinum Németh, Matthaeum Faddy, Balthasarem Soos, Thomam Cziky, Thomam Tar, Joannem Czordas, alterum Joannem Fodor, Franciscum Szászy, Joannem Szany, Stephanum Koncz, Martinum Bozoky, Valentinum Tootth, Georgium Mosáros, Benedictum Kun, Michaelem Nagy, Benedictum Nitray, Franciscum Nagy inquilinum, Stephanum Baraniay, Georgium Koczis, Petrum Totth, Joannem Szabady, Gasparem Georffy, Thomam Kys, Joannem Nagy, Lauren­tium similiter Nagy, Georgium Bor, Michaelem Bakody, Georgium Kys, Valentinum Czuta veluti I. 1 Az úriszék tagjai: Pasztory Gergely udvarbíró, Vásárhely András, Veszprém megye jegyzője, Iiaydan István és Barcza Balázs, e megye szolgabírái, Agha Mátyás, Zambo István, Jora Gergely, Vizkelethy János, Hegy István megyebeli esküdtek, Wiss-i Nagy Pál, a győri magyar seregek bírája, Krakkay Pál, a pápai lovasok hadnagya és Kenesey Péter, mint meghívott bírák ; továbbá Bicho János, Pápa város főbírája, Bosniak Pál, a város jegyzője, Hencz Imre, Karaczony Pál, Czorom Péter, Acz Gergely, Czapo Benedek, Takacz Benedek, Szalay Mihály és más, jogban jártas személyek. — Az úriszék jegyzőkönyvéből ezt és a 302—305. sz. alatti pereket közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom