Petrikné Vámos Ida: A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között : Adattár (Levéltári módszertani és oktatási füzetek 1 Budapest, 1996)

Települések

1962. VII. l-jétől szerencsi j. 1984.1. l-jétől Szerencs v. -1971. január l-jével nagyközségi tanáccsá nyilvánítot­ták. (60-1/1971. (TK 27.) MT TH sz. közi. - TK 1971. 27. sz.) - 1985. január l-jével ~ néven és székhellyel, Abaújkér községgel községi közös tanácsot szerveztek. (29/1984. NET sz. hat. - MK 1984. 54. sz.) ABAÚJSZOLNOK kk., Abaúj-Torna vm., szikszói j., se­lyebi kjg. 1946.1. l-jétől Abaúj vm. 1950. JJJ. 16-ától Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1962. VII. l-jétől encsi j. 1984.1. l-jétől Encsv. 1991.1. l-jétől selyebi kjg. - 1950. szeptember 8-ától ~ néven és székhellyel, Nyésta községgel községi közös tanácsot szerveztek. (5.203-8/1950. (EX. 8.) BM sz. r.-RK 1950. 22. sz.) - 1968. december 31-étől Selyeb KKT társközsége, a ~ székhelyű közös tanácsot egyidejűleg megszüntették. (31/1968. NET sz. hat. - MK 1968. 96. sz.) ABAÚJVÁR kk., Abaúj-Torna vm., gönci j., abaújvári kjg­1946.1. l-jétől Abaúj vm. 1950. Hl. 16-ától Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1950. VI. l-jétől abaújszántói j. 1962. VH. l-jétől encsi j. 1984.1. l-jétől Encsv. 1991.1. l-jétől abaújvári kjg. - 1965. január l-jével ~ néven és székheüyel, Kéked, Pá­nyok és Zsujta községekkel községi közös tanácsot szer­veztek. (25/1964. NET sz. hat. - MK 1964. 79. sz.) ABDA kk., Győr-Moson és Pozsony vm., tószigetcsüizközi j., abdai kjg. 1946.1. l-jétől Győr-Moson vm. 1950. III. 16-ától Győr-Sopron m. 1950. VI. l-jétől győri j. 1984.1. l-jétől Győr mv. 1990. EX. 30-ától Győr-Moson-Sopron m. -1968. december 31 -ével ~ néven és székheUyel Börcs köz­séggel községi közös tanácsot szerveztek. (32/1968. NET sz. hat. MK 1968. 96. sz.) ABOD kk., Borsod vm., edelényi j., abodi kjg. 1946.1. l-jétől Borsod-Gömör vm. 1950. Hl. 16-ától Borsod-Abaúj-Zemplén m. - 1969. július l-jétől Edelény KKT társközsége (19/1969. NET sz. hat. - MK 1969.41. sz.) - 1984. január l-jével ~-et Edelény nagyközséggel egye­sítették. (18/1983. NET sz. hat. - MK 1983. 55. sz.) ABONY nk., Pest-Püis-Solt-Kiskun vm., abonyi j. 1950. II. l-jétől Pestm. 1950. VI. l-jétől ceglédi j. 1984.1. l-jétől Cegléd v. - 1970. január l-jével nagyközségi tanáccsá nyüvánítot­ták. (60-1/1970. (TK 3.) MT TO sz. közi. - TK 1970. 3. sz.) ÁBRAHÁMHEGY kzs., Veszprém m., tapolcai j. 1984.1. l-jétől Tapolca v. 1991.1. l-jétől ábrahámhegyi kjg. - 1977. január l-jével Balatonrendes község nevét ~ névre változtatták; Badacsonytomaj NKKT társközsége. (5/1976. (TK 47.) MT TH sz. közi. - TK 1976.47. sz.) ÁCS nk., Komárom vm., gesztesi j. 1946.1. l-jétől Komárom-Esztergom vm. 1950. Hl. 16-ától Komárom m. 1950. VI. l-jétől komáromi j. 1984.1. l-jétől Komárom v. 1990. IX. 30-ától Komárom-Esztergom m. - 1970. január l-jével nagyközségi tanáccsá nyüvánítot­ták. (60-1/1970. (TK 3.) MT TO sz. közi. - TK 1970. 3. sz.) ÁCSA nk., Pest-Püis-Solt-Kiskun vm., váci j. 1950. H. l-jétől Pestm. 1950. VI. l-jétől aszódi j. 1965. XH. 31-étől váci j. 1984.1. l-jétől Vác v. - 1970. július l-jétől ~ néven és székheUyel, Csővár köz­séggel községi közös tanácsot szerveztek. (19/1970. NET sz. hat. - MK 1970.41. sz.) - 1974. december 31 -étől a közös tanácsot Galgagyörk és Püspökhatvan községekkel egészítették ki. (34/1974. NET sz. hat. - MK 1974. 71. sz.) - 1975. január l-jével nagyközségi közös tanáccsá nyil­vánították. (4/1975. Tan. hat. - MOL XTX-A-28-a (448. d.) 12-1/75.) ACSÁD kk., Vas vm., szombathelyi j., acsádi kjg. 1984.1. l-jétől Szombathely v. 1991.1. l-jétől acsádi kjg. -1968. december 31 -ével - néven és székheUyel, Meszlen, Vasszüvágy községekkel községi közös tanácsot szervez­tek. (34/1968. NET sz. hat. - MK 1968. 96. sz.) AGSALAG kk., Sopron vm., csornai j., bősárkányi kjg. 1950. m. 16-ától Győr-Sopron m. 1984.1. 1-jtől Csorna v. 1990. DC. 30-ától Győr-Moson-Sopron m. 1991.1. l-jétől bősárkányi kjg. - 1973. áprüis 15-étől Bősárkány KKT társközsége (18/1972. NET sz. hat. - MK 1972. 96. sz.) ÁCSTESZÉR kk., Veszprém vm., zirci j., ácsteszéri kjg. 1950. Hl. 16-átúl Komárom m., gesztesi j. 1950. VI. l-jétől komáromi j. 1984.1. l-jétől Kisbér vj. nk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom