Petrikné Vámos Ida: A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között : Adattár (Levéltári módszertani és oktatási füzetek 1 Budapest, 1996)

Települések

1991.1. l-jétől nyírjákói kjg. -1969. július 1 -jétől Baktalórántháza NKKT társközsége. (19/1969. NET sz. hat. - MK 1969. 41. sz.) NYÍRLÖVŐ kk., Szabolcs vm., tiszai j., lövőpetri kjg. 1946.1. l-jétől Szatmár-Bereg vm. 1950. m. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől kisvárdai j. 1984.1. 1 - jétől Kisvárda v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. -1970. július 1 -jével - néven és székhellyel, Lövőpetri köz­séggel községi közös tanácsot szerveztek. (19/1970. NET sz. hat. - MK 1970.41. sz.) -1981. december 31 -étől Pap KKT társközsége, a ~ szék­helyű közös tanácsot egyidejűleg megszüntették. (13/1981. NET sz. hat. - MK 1981. 58. sz.) NYÍRLUGOS nk., Szabolcs vm., ligetaljai j. 1950. BT. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől nyírbátori j. 1984.1. l-jétől Nyírbátor v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. NYÍRMADA nk., Szabolcs vm., nyírbaktai j. 1950. BT. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől baktalórántházi j. 1970. VI. 30-ától vásárosnaményi j. 1984.1. 1-étől Vásárosnamény v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. - 1970. július l-jével ~ néven és székheüyel, Pusztadobos községgel községi közös tanácsot szerveztek. (19/1970. NET sz. hat. - MK 1970. 41. sz.) - 1970. július l-jével nagyközségi közös tanáccsá nyüvá­nították. (60-5/1970. (TK 31.) MT TH sz. közi. - TK 1970. 31. sz.) NYÍRMÁRTONFALVA nk., Szabolcs vm., ligetaljai j. 1946.1. l-jétől Hajdú vm., központi j. 1950. BT. 16-ától Hajdú-Bihar m. 1950. VI. l-jétől debreceni j. 1984.1. l-jétől Debrecen mv. NYÍRMEGGYES kk., Szatmár vm., mátészalkai j., nyír­meggyesi kjg. 1946.1. l-jétől Szatmár-Bereg vm. 1950. BT. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1984.1. l-jétől Mátészalka v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. - 1946. március 15-ével nagyközséggé szervezték. (632/1946. alisp. sz. - RK 1946. 8. sz.) NYÍRMIHÁLYDI nk., Szabolcs vm., ligetaljai j. 1950. ÜJ. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől nyírbátori j. 1984.1. l-jétől Nyírbátor v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. NYÍRPARASZNYA kk., Szatmár vm., mátészalkai j., nagydobosi kjg. 1946.1. l-jétől Szatmár-Bereg vm. 1950. ni. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1978. XH. 31-étől Mátészalka v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. - 1969. július l-jétől Ópályi KKT társközsége. (19/1969. NET sz. hat. - MK 1969.41. sz.) - 1978. december 31-étől Vaja NKKT társközsége. (23/1978. NET sz. hat. - MK 1978.68. sz.) NYÍRPAZONY nk., Szabolcs vm., nyírbogdányi j. 1950. BT. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől nyíregyházi j. 1984.1. l-jétől Nyíregyháza v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. NYÍRPILIS kk., Szabolcs vm., nyírbátori j., piricsei kjg. 1950. DT. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1984.1. l-jétől Nyírbátor v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. - 1970. július l-jétől Piricse KKT társközsége. (19/1970. NET sz. hat. - MK 1970.41. sz.) NYÍRSZŐLLŐS (Nyírszőlős) nk., Szabolcs vm., nyírbog­dányi j. 1950. ffl. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől nyíregyházi j. - 1973. áprüis 15-ével ~-et Nyíregyháza várossal egyesí­tették. (17/1972. NET sz. hat. - MK 1972. 96. sz.) NYÍRSZŐLŐS —>Nyírszőüős NYÍRTASS nk., Szabolcs vm., kisvárdai j. 1950. ffl. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1984.1. l-jétől Kisvárda v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. 1991.1. l-jétől nyírtassi kjg. -1973. áprüis 15-ével ~ néven és székheüyel, Berkesz köz­séggel községi közös tanácsot szerveztek. (18/1972. NET sz. hat. - MK 1972. 96. sz.) NYÍRTELEK kzs., Szabolcs-Szatmár m., nyíregyházi j. 1984.1. l-jétől Nyíregyháza v. 1990. LX. 30-ától Szabolcs-Szatmár-Bereg m. - 1952. november l-jével Sörekút község nevét ~ névre változtatták. (112.14-3/1952. BM sz. r. - BK. 1952. 59. sz.) - 1971. január l-jével nagyközségi tanáccsá nyüvánítot­ták. (60-1/1971. (TK 27.) MT TH sz. közi. - TK 1971. 27. sz.) NYÍRTÉT kk., Szabolcs vm., nyírbogdányi j., nyírtéti kjg. 1950. ffl. 16-ától Szabolcs-Szatmár m. 1950. VI. l-jétől kemecsei j. 1956. H. l-jétől baktalórántházai j. 1970. VI. 30-ától nyíregyházi j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom