Sárközi Zoltán: Szövetkezetek és mezőgazdasági vállalatok fondjai (Levéltári leltárak 79. Budapest, 1983)

Tárgy-, vállalat- és intézmény mutató

Nagymágocsi Paprikamalom 27, 28,93 Nagymágocsi uradalom 93 Nagymegyeri kirendeltség 178 Nagyráb éi Hangya Szövetkezet 181 Nagyszalontai értékesítő telep és hűtőház 46 Nagyszalontai „Hangya" hűtőház 25 Nagyszombati kirendeltség 7 Nagytétényi gazdaság 173,174 Nagytétényi pince 167 Nagyváradi kirendeltség 178,182 Nagyvásár-telepi építkezések 67 Nagyvásártelepi gyümölcskonzerváló és aszaló 24 Nagyvásártelepi ládagyár 24 „Napi Értesítő" (rendeletek és közlemények) 38 Napidíjak 137 Napkor Borpince Rt. 93 Napközi otthon építés 69, 89 Napraforgó készlet 183 Napraforgó termesztés 163 Nasicer Fischteiche A. G. 376 Nasici Tógazdaságok Rt. üzemei 384 „National" pénztárgépek 96 „Natura" Erőtakarmánygyári és Áruforgalmi Rt., Budapest 305 Nautica Boát Company 151 Németbólyi kiszállás 177 Német eredetű rádióadó-állomás 150 Német evezős egyesületek 154 Német lóexport 50 Német—Magyar Kereskedelmi Kamara 34 Németországba szerződött magyar mezőgazdasági munkások ellátása 20,101 Németországba való kitelepítés 38 Németországi képviselet 20 Németországi külkereskedelem 147 Németországi lóexport és házüpari export 20 Németországi munkavállalás 101 Német szövetkezetek és agrárszervezetek 8,142 Német szövetkezeti jog 37 Német szövetkezeti mozgalom 37 Nemzeti bizottságok 385 Nemzeti Földművelő Rt. 4, 377 Nemzeti Hitelintézet Rt. 106 Nemzeti kölcsönök 39 Nemzeti Munkaközpont 144 Nemzeti Munkaterv 139,140 Nemzeti Sport Bizottság 36 Nemzeti Takarékpénztár Rt. 363 Nemzetközi Borkereskedelmi Rt., Eger 94 Nemzetközi kapcsolatok 36,44,142 Nemzetközi Kongresszus 139 Nemzetközi Mintavásár 169 Nemzetközi Rádió Unió 150 Nemzetközi szövetkezeti kongresszus 7,138 Nemzetközi szövetkezeti és agrárszervezetek 142 Nemzetközi szövetkezeti találkozók 8 Nemzetközi Vásár 36, 366 N. E. Neter and Co. Ltd., London 381 Népbíróság 15,137,179 „Népház" építés 69 Népi Kollégiumok Országos Szövetsége 363 Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 125 Népművelés 143 Népművelődési Egyesület 80 Népoktatás reformja 139 ­Népruházati akció 16,19,146 Népruházati cikkek forgalmazása 146 Névsorok, névjegyzékek 101, 105, 115, 117, 118, 119,125,152,174,387 Newman and Holt Ltd., London 381 Nikkel behozatal 358 Nógrádi Testvérek cég 340 „Nostra" Általános Áruközraktárak és Kereskedelmi Rt. 27,145 „Nostra" Áruforgalmi Rt. 175 Nostra Rt. 175 Növényegészségügy 340 Növényi olajgyár 379,381 Növénynemesítés 379 Növényolaj-értékesítés 146 Növénytermelés 347 Növényvédelmi Osztály 313,356 Növényvédőszerek gyártása, forgalmazása 147, 167, 339, 340 Numerus clausus (Zárt számarány) 141 „Nupod" csehszlovákiai szövetkezeti központ 18 Nyaraltatási akció 181 Nyereség-felosztás 150,337 Nyersanyag-megrendelés 161,163,165,188 Nyersbőr-értékesítés 146 Nyersbőrkereskedők és Bőriparosok Nyersanyag­behozatali és Kiviteli Szövetkezete 27 Nyersbőrtárolás 19 NyÜas hatalom átvétel a Hangyánál 144 Nyilasi Simon pécsi tojás-, baromfi-, lőttvad- és gyü­mölcskereskedő 18,46,47 Nyíracsád község elöljárósága 280 Nyírcsaholy község elöljárósága 290 Nyíregyházai Gabonakereskedelmi Rt. 203 Nyíregyházai kirendeltség 203 Nyíregyházai magtisztító és borsóhántoló üzem 316 Nyíregyházai Sertéshizlaló és Húsfeldolgozó Rt. 27 Nyíregyházai Sertéshizlaló Rt. 49 Nyíregyházai telep 362 Nyíregyházai Törvényszéki Fogház 287 Nyírpazony község elöljárósága 291 Nyírség Rt. 321 Nyitott szín-építés 65 Nyomda- és papírvágó gépek beszerzése 162 Nyomdafestékgyár 161 Nyomda-üzem 162, 167 Nyugat-Európa 342 Nyugatmagyarországi Mezőgazdasgái Szövetkezet 387

Next

/
Oldalképek
Tartalom