Pap Gáborné: A Bethlen család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 74. Budapest, 1979)

Missiles (P 1956)

Bethlen Józsefné 1839-1854 ésén. Bogdán Ferenc 1849 Bozóky Pál 1842-1845 Buzgó József 1829,1831 Dósa Elek 1837-1854 Erősdi Sándor 1852,1854 Gyalai János 1829,1831 ésén. Gyergyai Ferenc 1828 Haller István 1833,1838 Hegyesy Sámuel 1844 Jancsó József 1845 Kastal 1844 Kónya Lajos 1840-1843 Kovács Károly 1841 Kövér József 1843-1846 Küküllővári írnokok 1846 ifj.Pataky 1854 Sigmond László 1842 Székely Zsigmond 1852 Szolga János 1842 Viottés Károly 1842 Müller Károlynak Eszterházy Dénes 1827 Nagy Dánielnek Király Mihály 1835 Nagy Györgynek Nyárádi József 1755 Nagy Zsigmondnak Máramaros város 1728 Némái Mártonnak Enyedi István 1742 Kemény Krisztina 1742 Nemes Péternek Apor István 1697 Bethlen Miklós 1692 Nyilas Sándornak Szentpétery János 1760 Olasz Mihálynak Pekry Kata 1724 Oppernek Bethlen Kamilló 1864 Orosz Jánosnak Dulffy György 1700 ötves Évának Kemény Krisztina 1748-1749 Pál Deáknak Köpeczy István 1656 Pálffy Jánosnak Rhédey László 1711 ifj. Pataki Józsefnek Nemes József 1854 Péchy János 1855 Pekri Lőrincnek Kinizsy János 1691 2.cs. 1. tétel

Next

/
Oldalképek
Tartalom