Kállay István: A Festetics család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 73. Budapest, 1978)

Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945

7. cs. II. 37. Niczky Lajos v. F. György (Keszthely, (Kéménd) 1818 38. Hellenbach Zsuzsanna v. F. György (Keszthely, Vasvár) 1818 39. Guory Miklós v. Saller Judit (Guor) 1811 40. Saller Judit v. szenttamási közbirtokosság 1815 41. Eszterházy György v. Saller Judit (pacsai határ) 1817 42. Saller Judit v. Rajky-család (Pacsa) 1821 8. 43. Saller Judit v. rábahidvégi közbirtokosság 1822 44. F. László v. Keszthely városa 1819 45. F. László v. vasvári uradalom területén birto­kosok 1819 46. F. László v. Hertelendy György és társai (Ujbéc puszta) 1824 47. F. László v. Hertelendy József (Szántó) 1825 48. F. László v. Fitos György, Egyed Péter (Péter fa) 1830 49. F. László v. hahóti közbirtokosok 1831 50. Kuthy Pál zalamegyei főügyész v. F. László (Hahót) 1831 9. 51. F. László v. Osterhuber Kázmér (Csurgó) 1832 52. F. László v. Saly Károlyné és Saly Zsófia (Szenttamás) 1835 53. F. László v. Csuzy Pál (Szerdahely) 1836 54. F. László v. pőkafai közbirtokosok 1838 55. F. László v. vindornyakereszturi közbirtokosok 1838 56. F. László v. Pataky Lajos (Őr, Szentháromság­puszta) 1839 57. F. László v. Széchenyi Lajos (Andreic) 1843 58. F. László v. Hunyady József (balatoni halászat) 1843 59. Salamon János v. F. László (Vindornyafok, Karmacs, Ujbéc) 1845 60. F. László v. Széchenyi Lajos (Szentivány, Páli) 1845 61. F. György v. kéméndi birtokosok 1851 62. F. György v. Sopron város 1872 63. Csuzy Pál v. F. Tasziló (az 53. sz. per folytatása) 1854 64. Marczibányi Lőrinc v. F. Tasziló (1. 32. per) 1855 65. F. Tasziló v. Csányi család (Vörs) 1855 66. F. Tasziló v. ujbéci birtokosok 1856

Next

/
Oldalképek
Tartalom