Kállay István: A Festetics család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 73. Budapest, 1978)

Festetics család keszthelyi levéltára 1527-1945

10. cs. II. 67. Bercsényi Kálmánná v. F. Tasziló (járadék) 1924 68. F. József v. Kliegt Ignác (Kakasd) 1756 69. F. Viktória v. F. Pál és Károly (hagyaték) 1758 70. Nádasdy Tamás v. F. Pál (Széplak) 1784 71. F. Ferenc és Károly v. F. Pálné (Szécsény, Császi, Szeleste) 1793 72. F. Konstancia v. F. János árvái (osztályper) 1820 # 73. Jankovics Izidor v. Jankovics Jánosné F. Alojzia (hagyaték) 1813 , 11. 74. F.János v. F.Júlia, Széchenyi Ferencné (Fadd) 1805 s 75. Ányos Ignác v. F.János (Kajmád) 1812 76. F.János v. Sennyey Antal (Kisbér) 1815 77. Zalabéri Horváth János v. Verebély Imre és mások, köztük F. János árvái (Gány, Galánta Barakony, Sempte) 1819 78. F. János árvái v. F. Júlia (Fadd) 1820 79. Csekonics Imre v. F.János árvái (adósság) 1821 80. Meskó Jakab v. F.János árvái (hagyaték) 1825 81. Szelle Károly F. Ernő, Rudolf, Sándor (bérkö­vetelés) 1837 82. F. Sándor, Vince, Lajos v. F. Ernő, Bennő, Rudolf (osztály) 1841 83. F.Rudolf v. Mihalovics-család (adósság) 1839 84. Szentgyörgyi Horváth János v. F. Károly (Fel­sőszeleste) 1816 85. Kir. Jogügyigazgatőság v. Babocsay László (Keszthely, Kéménd) 1730 86. Horváth Teréz, Tallián Ignácné, v. zalabéri Horváth Zsigmond és László (Sümeg) 1748 87. Szalay János v. Madarász Katalin, Dumányiné és Darőczy Franciska, Csuzyné (Berzence) 1752 12. 88. Thulmon József, Dániel, Katalin, Júlia, Magda v. Thulmon Mihály (Pálfa, Mesteri, Sörnye) 1754 89. Althan Mihály János v. Somssich György, Czin­dery Donáth, Csernko Borbála és Srabel Zsig­fc mond (Csáktornya) 1755 90. Althan Mihály János v. Inkey Boldizsár, Haluskö­vics József, BUky Istvánné Kukulevics Krisztina és János (Goricsicza) 1755 91. Kis. jogügyigazgatőság v. Zichy Miklősné és Eszterházy Károlyné (óbudai uradalom) 1759 92. Sztáray Imre v. Keglevich Gábor (Sztropkó) 1766

Next

/
Oldalképek
Tartalom