Buzási János: Haus- Hof- und Staatsarchiv, Bécs : Ungarische Akten : Allgemeine Akten :Tematikus repertórium (Levéltári leltárak 70. Budapest, 1977)

II. Rész (1526-1711)

3« tétel Egészségügyi és szociális intézmények 1. Bécsi udvari kórház 2. Pozsonyi klarisszák szegényháza' 3. Katonai kórház és invalidus otthon 4. " Különböző személyek betegsége és gyógyke­zelése, 1. Balassa Mennyhért 1552 2. Báthori Miklós 1559-1560 3. Batthyány Ferenc 1561 4. Bethlen Gáborné 1614 5. Erdődy Péter 1561 6. Katzianer János 1535 7. II. Mátyás felesége 1614 8. Özv.Perényi Gáborné 1568 9. Thurzó Elek . 1541 10. Zalay János 1536 d/ Társadalmi élet í« tétel A párbajozás megtiltása 1533 2* 11 Házasságok 1. Bánffy György és Dóczy Magdolna 1560 2. ecsedi Báthori István 1579 3» Báthori Miklós és Losonczi Fruzsina 1559 4. Bekes Qáspár és Zarkandy Anna 1574 5. Chaby Akos és Kovács Lőrinc leánya 1559 6. Collalto Pirro és Hofer Mátyás leánya 1586 7. Czobor Imre és Perényi Borbála 1574 8. Fanchy János és Pemf1inger Anna 1534 9. Forgách Imre és Szidónia Katalin­szász-tescheni hercegnő 1585-1586 10. Forgách István 1538 11. Forgách István és özv.Horváth Márkné 1562 12. Forgách István és Kapochy Erzsébet 1563 13. Forgách Simon és Pemf1inger Orsolya 1559 14. Frangepán Farkas és Özv.Imreffy Mi­hályné f 1529-1530 15* Frangepán Ferenc és Laraberg József leánya 1550 16..Fünfkirchner János és Thurzó Borbála 1559 17. Henrik münsterbergi herceg és Báthori István nádor özvegye 1531 18. Huett Albert és Imre Ágnes 1604 19. Jakchy Boldizsár és Révay Anna 1575 20. Kanturics Lőrincs és Krusics Péter leánya 153? 21. Kisvárday Mihály 1577 22. Korláth Mihály és Bossányi Anna 1558 23. Leiningen Johann Ludwig és Warten­berg Anna Sybilla 1608 24. Losenstein Hans Bernhard és Ehren­fels Anna Maria . 1574 25- Meskó Menyhért és Rueber Erzsébet 1574 26. Nádasdy Ferenc és Báthori Erzsébet 1575 27. Noparola Ferdinánd 1584 28. Olahcsászár Miklós és Frangepán Anna 1559 29. Ostrog Janus herceg és Serédy Zsuzsanna 1581-1587 30. Párraai nagyherceg és Margit toszkánai nagyhercegnő 1627 31. Perényi Mihály 1552 32. Rákóczi Zsigmond és Henrietta rajna­pfalzi hercegnő 1650 1557 1573 1599

Next

/
Oldalképek
Tartalom