Jenei Károly: Kisebb takarékpénztári és bankfondok : Repertórium (Levéltári leltárak 56. Budapest, 1972)

Központi Kereskedelmi és Iparbank Rt. /Z 73/

z 73 KÖZPONTI KERESKEDELMI ÉS IPARBANK RT. /Z 73/ 1905 -1918 Terjedelme: 2 raktári egység, 0,28 ifm 1905. március 30-án 1 millió korona alaptőkével alakult. A bankszerű tevékenység mellett uj üzletágakat, elsősorban ipari es ke­reskedelmi vállalkozások finanszírozását vezette be. 1906 tavaszán alaptőkéjét 2 millió koronára emelte fel. A bank résztvett a Kálnói Ma­gyar Chamottmüvek Rt., a Neuschloss-Lichtig Szentlőrinci Parkettagyár Rt., a Soroksári Gőzmalom Rt., a Putnoki Építőanyag Rt., a Magyar Kele­ti FatermelŐ Rt. és a Romániai Fakiviteli Rt. alapításában. Külön osz­tályt szervezett a köztisztviselői kölcsönök folyósítására. Áruosztálya import üzleteket bonyolitott le. A bank keretében működött a Kereske­dők és Iparosok Könyvköveteléseit Leszámítoló Szövetkezet. 1917.decem­ber 11-én beolvadt a Magyar Országos Bank Rt-ba. 1. csomó 1. tétel Közgyűlési jegyzőkönyvek 1905­•1917 2. tétel Alapszabályok 1905­•1917 3. tétel Cégjegyzési címpéldányok, cégbíró­sági végzések 1905­•1918 4. tétel Üzleti jelentések 1903­•1908 2. csomó 5. tétel Igazgatósági ülési jegyzőkönyvek 1905­•1917 6. tétel Falügyelőbizottsági jegyzőkönyvek 1905­•1917

Next

/
Oldalképek
Tartalom