Bakács István: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok 3. kötet : 650–1560. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 53. Budapest, 1971)

Áttekintő raktári jegyzékek

6. d. 15. tétel Némethy Károly dr. ifj., tábori posta én. "Nemzet", Budapest 1892 Nemzetközi Általános Biztosító Társaság, Budapest 1874 Neuschloss Kornél dr. és Bozóky Adám dr. Budapest 1905 Nóvák Sándor ügyvéd, Budapest 1888 Ocsai lakosok 1877 Ocskay, Kiskörös 1874 Ocsovinyi Mihály, Sopron, Péteri 1875-1879 Ogyalla Meteor tisztikara 1910 Oltán János, Budapest én. Orbán Ignác, Balatonfüred 1888 Orkonyné, Nagyszombat 1875 Országos Alkotmánypárt, 1.: Makay Ferenc Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 1.: Rubinek Gyula Osztrák-magyar követség, London, 1.: Stockinger Ferenc Osztroluczky Miklós, Budapest 1914 Osztrovszky, Budapest 1926 Ottlik Iván földművelésügyi min.tan., Róma 1903 0....ágh, Budapest 1888 Österreichisches Consulat, Milano 1904 Österreichische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen, Bécs 1917 ősz Vilmos, Budapest én. Paczolay Albert bérlő, Csengőd, Cebe, Kiskörös 1874-1876 Pálffy Béla gr., Vöröskő 1912 Pálffy István gr., Pozsony 1910 Pallavicini Edéné özv., Mosdós 1914 PappGézabr., Budapest 1910 Pap István br., Budapest 1914 Papp Károly, Budapest 1890 Papp, Révkomárom 1893, 1894 Pápay István, Bécs 1895, 1896 Pápay Teréz, Marienbad én. Patay Ferenc, Budapest, Balkány, Báj 1880-1888 és én. Paterny kapitány és P. Marie, Bécs, Marienbad 1910 Pathy Nagy Julia áll. tanitó, Újpest én. Patonay Dezső lelkész, Nagykörös 1914 Paulovics László kir. tanácsos, Budapest 1890-1891 Péchy Tamás a képviselőház elnöke, Budapest 1891 Perényi Mártonná özv., Budapest 1915 Pest megye, 1.: Szapáry István Pest-Szabadka-Zim@nyi vaspálya, Budapest 1876 Péteri község OPest m) jegyzője, Horeczky Gusztáv 1875, 1876 Petri Elek dunamelléki ref. püspök, Fenyőháza, Budapest 1911-1920 Petits Márk orvos, Budapest 1883 és én. Pogrányi József, Komárom 1914 Pompéry Elemér, Újvidék én. Posta és Távirda vezérigazgatója, Budapest 1913 Preisz Hugó egyetemi tanár, Budapest 1912 Prochaska E. és fia agyagkályhagyár, Budapest 1875 Pruzsinszky Pál tanár, Budapest 1914 Pucher József épitész, Budapest 1889

Next

/
Oldalképek
Tartalom