Bakács István, Dávid Lászlóné: P szekció : Kisebb családi és személyi fondok II. kötet : 445–649. alaptörzsszámok : Repertórium (Levéltári leltárak 47. Budapest, 1969)

Áttekintő raktári jegyzékek

2. cs. 7. tétel Telekkönyvi rendtartással összefüggő iratok, statisztikai kimutatások 8. tétel Közigazgatási reforménál kapcsolatos jegyzetek 9. tétel Bank, pénzügy, közlekedési vonatkozású iratok 10. tétel Nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos iratok 11. tétel Királyi kisebb haszonvételek, italmérési jog 12. tétel Pozsony város ügyei Oezsuiták, Royko alapítvány, kórházbővités, Du­napart rendezése) 1873-1901 13. tétel Beszédfogalmazványok, - kéziratok (közte a / milleneumi beszéd) 14. tétel Kisebb tanulmányok NagyobbterjedelmU jegyzetek 15. tétel Tanulmányok idegenektől: A magyar kir. főpap kinevezési joga Beksics Gusztáv: Magyarország jövője az ujabb nemzeti elhelyezkedés alapján 1900 Felterjesztés az erdélyi románság helyzetéről 1890 Jogi kari bizottság a szemináriumi oktatásról 1884 3. cs. 16. tétel Vegyes jegyzetek 17. tétel Igaz ságügy miniszteri működése során visszama­radt iratok 1869-1900 18. tétel Bérleti, haszonbérleti szerződések 1869-1879 19. tétel Ujságkivágatok 1879-1901 20. tétel Nyomtatványok 1883-1901 21. tétel Vegyes iratok (gyüjtőiv, névjegy, meghivó) P 635 SZILÁGYI CSALÁD (ÁKOSFALVI) (1244) 1530-1948 15 r.e. (14 cs. + 1 d.) = 2,16 iratfm. A Kaplyon nemzetség lelei főágához tartozó sándorházi Sándorházy törzs-családból származó me­zői Tholway család három ágának: a Marosszékbe telepedett primőr ákosfalvi Szilágyi családnak, a Közép-Szolnok megyében élt menyői és désházi Tholway családnak és a Küküllő megyébe telepe­dett menyői Tolvaly családnak birtokjogi iratai, ezenfelül családtörténeti jegyzetek és iratmáso­latok. Állandó megőrzés, 1147/1944. Ol. sz. A család három ágának leszármazására a következő táblázatok adnak felvilágosítást: \ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom