Bakács István: A Dessewffy család levéltára : Repertórium (Levéltári leltárak 38. Budapest, 1967)

Repertórium

- 140 To?zs Rakszám Jelzet szam Tár Í7 Évkor P 91 16.cs. 193 Somlyody Istvánhoz - Bozóky Istvánné Dessewffy Ágoston Dessewffy Ferenc Fekete István Jármy Imre Káposztás István Kazimer András Pap Sámuel Pácz Sul;yok Dénes Winkler József Ismeretlen 1854 1846-1854 1858 1850-1851 1853 1854 é ..n* 1854-1859 1858 1846 1862 1851 194 Soós Lászlóhoz Ismeretlen 1744 195 Spaczek Jánoshoz Dessewffy Dénes Fest Lajos Glos Károly Semsey Boldizsár 1878 1878 1878 1877 17.cs* 196 Szakmáry Dánielhez Jakoby György Lakupich 1808 1796 197 Szalay Pálhoz Dobay Perenc e. n 198 Szalayné-, Semsey Katához Becski Éva 1697

Next

/
Oldalképek
Tartalom