Jenei Károly: Weiss Manfréd konszern-vállalatok : Labor Bizalmi Rt., Vállalatok Okmánytára,WM Acél- és Fémművek Rt., WM repülőgép- és Motorgyár Rt. 2. rész : Repertórium (Levéltári leltárak 36. Budapest, 1966)

Függelék

Acél- és Fémmiivek Rt. műszaki vezetősége és üzemei 1945-1946 I gazgat óság Központi műszaki igazgató 1. Személyzeti ügyek 2. Gyárfelépités a. Munkás iroda b. Bérkalkuláció c. Baleseti oszt. d. Kórház e. Gyárgondnokság f. Kultur és szociá­lis osztály g. Sportlétesitménydt. a. Épitkezési iroda b. Helyreállitási iroda c. Romkitermelő üzem d. Bombay £r iroda e. WL javak visz­szatelepitése f. Gazdasági hiva­tal h. Központi szál"^ litás 3. Energiagaz dálkodás a. Üzemgazdálkodás b. Utókalkuláció c. Gépnyilvántartás d. Erőtelep e. Gázüzem f. Gőzellátás 4. Központi Műszaki Iroda a. Központi vas és rézraktár b. Nyomda és Könyv­kötészet c. Központi szerr. számkiadó 5* Központi Szerkeszté- 6. Műszaki titkárság si Iroda a. Üzemi konstruk­ciós fiókok 1, Acélmű Beosztott üzemek: Martinmü Durvane ngerde Finomhengermü Vaslemez hengermű Vaslemez horganyzó Vaslemez ónozó Csőgyár Csőnyomópad Csőhorganyzó Cső jutázó Elektromos csőhegesztő Hideg-és melegvonás' . Acélpalack Elektróda Acélöntő Acélmű vasraktár Csőraktár Anyagkezelés 2. Fémmű Beosztott üzemek: Huzalhenger de Durva huzalhuzó Finom huzalhuzó Aluminium huzalhuzó Csőhuzó Sárgaréz hengerde Horgonylemez hengerde Vörösréz hengerde Rudprés Fémszalag hengerde Vasszalag hengerde Fólia hengerde Rézgálic üzem Rézfinomitó Fémöntöde Aluminium-önt öde Könnyűfém öntöde Réz elektrolízis' A1 um i niump r é s Aluminium hengerde Nemesacél hengerde Aluminium kohó Kalkuláció Személyzeti iroda Fémmüszállit ás Fémmű raktár Gyáregységek és üzemek 3. Törzsgyár Beosztott üzemek : Edző Elektromotor és autó­gyártás Daru üzem Vagon javitó Mázoló és üvegező Sókemence Hántoló Bognár üzem Bádogos üzem Kistömeg osztály Nagytömeg osztály Prés és kovács műhely Nagykalapács Szeg osztály Csavar osztály Reszelő vágó Asztalos műhely Varrógép gyár Kerékpár műhely Vasszerkezet osztály Hegesztő üzem Esztergályos üzem Gépgyár Idomszer üzem a. Jóvátételi osz­tály b. Minőségi átvétel c. Műszaki anyag­beszerzés d. Ellenőrzés Nemesacél üzem Autótraktor osztály Edénygyár Lemezedény zománcozó Kád- és öntöttvas zománcozó Mintaasztalos üzem Lakatos üzem Vasöntő Radiátor és Kazán­szerelő üzem Kályhaszerelő üzem Csőszerelő üzem 7. Üzembiztositás a. Szénbánya ügyek b. Olajregeneráló üzem c. Központi anyag­raktár d. Vasútüzem e • Garage f. Anyagvizsgáló g. Traktor osztály 4. Lőszer üzem Beosztott üzemek: Kishüvely osztály Lőszer szerszámkészítő Gyalogsági leszerelés Tüzérségi leszerelés

Next

/
Oldalképek
Tartalom