Jenei Károly: Weiss Manfréd konszern-vállalatok : Labor Bizalmi Rt., Vállalatok Okmánytára, WM Acél- és Fémművek Rt., WM repülőgép- és Motorgyár Rt. 1. rész : Repertórium (Levéltári leltárak 36. Budapest, 1966)

Bevezetés

B evezeté s 1/ A WM konszer n ki ala k ulása A WM konszern alapját az a kis konzervüzem vetette meg, melyet Weiss Manfréd /1857-1922/ bátyjával, Weiss Bertold dal /1845-1915/ együtt 1882 március 9-én a VII.ker. Lövölde­tér 3. sz. alatti telephelyen "Első Magyar Konzervgyár" elne­vezéssel közkereseti társaság formájában alapitott. Az üzemet az alapitók néhány hónap múlva végleges helyére, a Soroksári útra helyezték át. A vállalat helyzete a kezdeti nehézségek leküzdése után csakhamar megszilárdult. Miután 1885-ben sike­rült a közös hadseregtől és honvédségtől nagyobb rendeléseket kapni és a szállítások folytonosságát biztositani, az üzem rá­tért a katonai konzervek gyártására. Az alapitók ezt követően szükségszerűen berendezkedtek a konzervekhez szükséges bádog­dobozok előállítására is. Mivel a konzervgyártás idényjellegű munka volt, a vállalat tényleges irányitója Weiss Manfréd, az üzem állandó foglalkoztatása végett 1886-ban bevezette a Mannlicher-tölté­nyek tárainak gyártását, majd fokozatosan a töltényhüvelyek és lövedékek készitését is, A következő lőszergyártási foko­zat a töltényelemek élesreszelése volt, melynek a csepeli gyár tulajdonképpen keletkezését köszönhette. 1890-ben ui. tölténygyártás közben robbanás történt, mely a tulajdonosokat arra az elhatározásra indította, hogy üzemüket kevésbé lakott helyre telepítsék át. Választásuk az akkor még gyéren lakott Csepel községre esett, ahol 1892-ben öt holdas bérelt telken felépült favázas műhelyépületben foly­tatták a Mannlicher-töltények készitését. A konzervüzem megma­radt a régi telephelyén. A kezdetben 40-50 munkást foglalkoztató csepeli töl­ténygyár 1893-tól kezdve rohamos fejlődésnek indult. A külön­böző kaliberű lőszerek gyártására egymás után épültek az uj

Next

/
Oldalképek
Tartalom