Bakács István: A Festetics család keszthelyi levéltára (Levéltári leltárak 1. Budapest, 1955)

Az Országos Levéltár által rendezett iratok

238. 239. 240. 241. 16. Zalabéri Horváth Józseíné v. F„ György " (Keszthely, Kéménd) 17. Ferdinánd íőhg. v» F. György (Oszkó) 18. Huszár Anna és Róza v, F„ György (Csurgó) 19. Egerváry Vince v. F. György (Oszkó) 23). F. György v. Inkey Ferenc (Belica) 21. F. György v. Tamásy János offrcialis 22. F. Antal v. F. György (Nagybajom) 23. F. György v. Kossák Máté (Pektenica) 24. Egerváry Kristóf v. F. György (Felsőoszkó) 25. Malik István v, F„ György (Porrog) 26. Boros László v. F. György (Andrásfa. Oénesía) 27. F. György v. Tomassich László (Nedelic) 28. Bessenyey Lajos v« F. György (Bakács-jószágok) (Rezi, Tátika, Vasvár) 29. F. György v. Fekete György (Tótszerdahely,, Molnári) 30. Saller Judit v. F. György (Nagypáli)* 31. Hettyey István v. F. György (Hettye, Simaház) 32. Marczibányi Imre v. F. György (Pethő-Jószágok zálogváltó pere) 33. Farkas Antal v. F. György (Simaház) 34. Vidovics Erzsébet v. F„ György (Kisfalud) 35. Kubicza József v. F. György (Sárkány-jószágok, Győrök stb.) 36. F. György v. Dobosy Teréz (Köveskút) 37. Niczky Lajos v. F. György (Keszthely, Kéménd) 38. Hellenbach Zsuzsanna v. F. György (Keszthely, Vasvár) 39. Guory M iklós v. Saller Judit (Guór) 40. Saller Judit v. szenttamási közbirtokosság 41.. Eszterházy György v. Saller Judit (pacsai határ) 42. Saller Judit v. Rajky-család (Pacsa) 43. Saller Judit v. rábahidvégi közbirtokosság 44. F, László v. Keszthely városa 45. F, László v. vasvári uradalom térületén birtokosok 46. F. László v. Hertelendy György és társai (Ujbéc puszta) 47-c F. László v. gertelendy Józsel (Szántó) 48. F. László v. Fitos György, Egyed Péter (Pétería) 49. ' F. László v. hahóti közbirtokosok 50. Kuthy Pál zalamegyei főügyész v. F. László (Hahót) 54. F. László v. Osterhuber Kázmér (Csurgó) 52. F. László v. Saly Károly né és Saly Zsófia (Szenttamás) 53. F. Lászft v. Csúzy Pál (Szerdahely) 54. F. László v. pófcafai közbirtokosok 55. F. László v. vindornyakereszturi közbirtokosok 56. F. László v. Pataky Lajos (őr, Szentháromságpuszta) 57. F. László v. Széchenyi Lajos (Andreic) 58. F. László v, Hunyady Józsel (balatoni halászat) 59. Salamon János v. F. László (Vindornyalok, Karmacs, Ujbéc) 60. F. László v. Széchenyi Lajos (Szentivány, Páli) 64. F. György v. kéméndi birtokosok 62. F. György v. Sopron város * Évkor 4803 4804 4805 4806 4807 4807 4840 4842 4842 4843 4844 4844 4844 4845 4846 4847 4847 4847 4847 4847 484 8 4848 4818 4844 1815 4817 1821 1822 1819 1819 1824 1825 1830 1831 1831 ö 1832 1835 1836 1838 1838 1839 1843 1843 1845 1845 4851 1872

Next

/
Oldalképek
Tartalom