Maksay Ferenc: Kéziratos térképek a területi állami levéltárakban: VII. Kecskeméti Állami Levéltár VIII. Miskolci Állami Levéltár IX. Nyíregyházi Állami Levéltár X. Pest és Nógrád Megyei Állami Levéltár (Levéltári jegyzékek 1. Budapest, 1967)

Nyíregyházi Állami Levéltár

T 68 Nyirgelse /Szabolcs m, - Sza/ Baromlak puszta tagositási térképe. Szerző n. Év n. /1860-1870 körül/ 500 bécsi öl = 131 mm 65 x 43 cm. T 69 Ujfehértó /Szabolcs m. - Sza/ Cim n, /Uj fehértó keleti részén húzódó csatornavonal kisajá­títási térképe/ Szerző n. Év n. /I89O körül/ 1:2880 187 x 34 cm T 70 Nyiregyháza Kóta j /Szabolcs m, - Sza/ Szabolcsmegyében helyheztetett Buj'toe, Igricze tavaknak a Nyíregyházi és Kótaji határokon történt levezetését ábrázoló t érkép. Blahunka Jpzsef h. mérnök 1850. 100 bécsi öl = 26 mm 93 x 60 cm T 71 Kemecse Nyirpazony Nagyhalász /Szabolcs m. - Sza/ Térképe Pazony, Kemecse, Halászi féneklő Igricze, Paprétje, Kecskésfertő vizálló helyek kiterjedésének, mely egyszersmind a vizlevezető árokvonal menetelét és lejtmérését is ábrázol­Blahunka József mérnök 1852. 300 bécsi öl = 78 mm 129 x 60 cm T 72 Nyiregyháza Oros Nyirpazony • • /Szabolcs m. - Sza/ Átnézeti térképe Szabolcsmegyében helyheztetett/Nyiregyházi, Orosi, pazonyi határokon féneklő Bujtos, korcsolyás Blőrét, Igricze tavak fekvési helyzetének. Blahunka József mérnök 1852,

Next

/
Oldalképek
Tartalom