Székely Vera: A központi államigazgatás tisztségviselői a dualizmus korában 2. rész: M. Kir. Miniszterelnökség: A Király Személye Körüli M. Kir. Minisztérium : M. Kir. Belügyminisztérium (Forrástudományi segédletek 1. Budapest, 1980)

M. KIR. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Hartl Alajos dr., orvostudor Márkus Sándor Széli Ignác Stesser József Raisz Gedeon dr., orvostudor Bosnyák Zoltán dr. 1891: a 11. Közegészségügyi igazgatási ügyosztály vezetője 1891—1892: a 4. Vármegyei háztartási ügyosztály vezetője a IV. Községi főosztály főnöke 1891-1892: a VII. Közjótékonysági és alapfel­ügyeleti főosztály főnöke közegészségügyi főfelügyelő, a VH/a Kórházi és elmebetegügyi alosztály vezetője a XII. Gyermekvédelmi főosztály főnöke 1890- 1891* 1890 - 1892 1891 - 1892 1891 - 1892 1908* 1910 Kovách Gyula dr. Ebergényi Sándor dr. Ghyczy Jenő dr. Kőszeghy Sándor Bartók Géza dr. Pekáry Ferenc dr. Schreiber Frigyes dr. Adorján Antal Hajós Béla dr. Tersztyánszky Kálmán Vásárhelyi Gyula Ilosvay Bálint dr. Frank Ödön dr., orvostudor Kampis János dr. Máriássy Barna Mihálffy Vilmos Sorbán János Soltész István dr. Mattyasovszky György Rőmer Róbert 1911: az I/b. Községi illetőségi alosztály vezetője, és a 1911-1912 Földtehermentesítési pénzalapigazgatóság osztály­főnöke; 1912: az I/b. Községi illetőségi alosztály főnöke és a Földtehermentesítési pénzalapigazga­tóság osztályfőnöke a IX. Közjótékonysági' főosztály főnöke 1912 - 1914* a XI. Kivándorlási főosztály főnöke 1912 - 1914 a XII. Gyermekvédelmi főosztály főnöke 1912-1914 1913-1916: a VlII/b. Gyámügyi határozati alosz- 1913 - 1917* tály vezetője; 1917: a VIII. Gyámügyi főosztály h. főnöke és a VlII/b. Gyámügyi határozati alosztály vezetője 1913- 1916: a XIII. Államrendészeti főosztály főnöke; 1913 - 1917* 1917: a X. Törvényelőkészítő főosztály vezetője az I. Közjogi és illetőségi főosztály h. főnöke és az 1914 I/a Közjogi alosztály vezetője 1914- 1917: a Vl/a Közrendészeti alosztály vezetője 1914 - 1917* közegészségügyi főfelügyelő; 1915: a VII. Közegész- 1915 - 1916 * ségügyi főosztály h. főnöke és a VH/b Kórházi és elmegyógyintézeti alosztály vezetője a VI. Községi és anyakönyvi főosztály h. főnöke és 1916 — 1917 a IV/a Községi közigazgatási alosztály vezetője 1916: az V. Rendőri főosztály h. főnöke és az V/a. 1916 - 1917* Államrendőri és közbiztonsági alosztály vezetője; 1917 az V. Rendőri főosztály h. főnöke 1916: a II. Vármegyei főosztály h. főnöke és a 1916- 1918 Il/b Vármegyei háztartási alosztály vezetője; 1917: a II. Vármegyei főosztály h. főnöke; 1918: a VII. Közrendészeti főosztály főnöke közegészségügyi főfelügyelő; 1916: a VU/d Köz- 1916-1918 egészségügyi és orvosi szakügyi alosztály vezetője; 1917: a VII. Közegészségügyi főosztály h. főnöke; 1918: a IX. Közegészségügyi főosztály osztályfőnöke 1917: a IX. Közjótékonysági főosztály h. főnöke 1917 1917: a Vl/b Rendőri büntető alosztály vezetője; 1917 - 1918 1918: a VIII. Rendőri büntető főosztály főnöke a II/a Közjogi alosztály vezetője 1918 az V/b Községi háztartási alosztály vezetője 1918 az V/c Állami anyakönyvi alosztály vezetője 1918 a Vl/a Államrendőri, közbiztonsági és határrend- 1918 őrségi alosztály vezetője a IX/b Gyógyszerészeti és betegápolási alosztály 1918 vezetője

Next

/
Oldalképek
Tartalom