Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

VI. A pénzgazdálkodás átszervezése a nagybankok és a nagyipar államosítása után

130. Budapest, 1946. november 5. A Gazdasági Főtanács határozata a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottainak java­dalmazásáról 290 131. Budapest, 1946. augusztus 15. A Magyar Köztársaság kormányának 10.870/1946. M. E. sz. rendelete az Országos Hitelügyi Tanácsra vonatkozó rendelkezések újabb módosítása tárgyában 291 132. Budapest, 1946. június 7. A Pénzügyminisztérium hitelosztályának jelentése Kemény államtitkárhoz egyes pénz­intézetek kezességi keretemelési kérelme tárgyában 292 ÍV. A stabilizációtól a bankállamosításig 133. Budapest, 1946. augusztus 14. A PM előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a magángazdaság augusztusi hitelszük­ségletének kielégítése tárgyában 297 134. Budapest, 1946. szeptember 2. A PM átirata az MNB-hez a magángazdság szeptemberi hitelszükségletéről 298 135. Budapest, 1946. augusztus 24. A PM előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a stabilizációs hitelpolitika időszerű kérdései tárgyában 299 136. Budapest, 1946. október 15. Az MNB javaslata és átirata a PM-hez átállítási hitelek kibocsátása érdekében 300 137. Budapest, 1946. augusztus 28. A Szociáldemokrata Párt Gazdaságpolitikai Bizottságának vitája a nehézipari válla­latok állami kezelésbe vételére vonatkozóan 303 138. Budapest, 1946. november 6. Az Országos Hitelügyi Tanács határozata a betéti kamatok szabályozásáról 305 139. Budapest, 1946. december 11. A Magyar Nemzeti Bank kezességet vállal a Nehézipari Központhoz tartozó vállalatok összes hiteleiért 307 140. Budapest, 1947. január 7. A Magyar Nemzeti Bank budapesti főintézetéhez és vidéki fiókintézeteihez intézett feljegyzés a pénzintézetek által felszámítható költségek mértékéről szóló rendelet indokairól 309 141. Budapest, 1946. december 4. A Pénzügyminisztérium átirata az iparügyi miniszternek a bánya- és iparvállalatok­nak kiutalt államkölcsönök visszafizetéséről 310 142. Budapest, 1946. december 7. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete intézkedik a jóvátételi szállításokra nyúj­tott előlegek megszüntetéséről és bankhitellé alakításáról 311 143. Az MNB levele a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületéhez a jóvátételi hite­lekről 313 144. Budapest, 1946. október 2. Büchler József, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke levele Szakasits Árpádhoz a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának összetételére vonatkozó kérdésekről 314 145. Budapest, 1946. augusztus 7. A PK feljegyzése a bankkezességek forintkereteiről 315

Next

/
Oldalképek
Tartalom