Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

I. Újraindul a gazdasági élet

(különösen, amikor a harctéri helyzet pár napig kritikusnak látszott) a sza­botázzsal határos és a legtöbb helyen miniszteriális lomhaság és intelligencia­hiány a jellemző. Egyik-másik emberről már azt is tudom (remek hírforrá­saim vannak), hogy üzletes. Erre a P. K.-nál sok mód van, bár a P. K. na­gyon kényes és ha a legcsekélyebb kiderül, azonnal megtorol. Ma simán el tudnék néhány embert helyezni. De szerintem nem az a cél, hogy szociális jótékonyságot gyakoroljunk gyors- és gépírónői vonalon, ha­nem hogy jó revizorokat stb. hozzak. A kommunisták mozgékonyabbak és egy kitűnő emberük, dr. Antos hites revizor már bent ül. Nem tagadhattam meg. Én csak gépírónőket prezentáltam. Böhm Alfrédot meghívattam, de ő a meghívó levélre el sem jött. Igazgatót viszont ma én, aki nem tudom, hogy magam ki vagyok, nem tudok belőle csinálni. VI. Felvetődik a kérdés, hogy mi legyen? Kell egy elnök és esetleg kell egy vezérigazgató. Szúnyoghoz senki sem ragaszkodik, maga Szunyogh sem. Öreg ember és jelentéktelen. Nem ismerem a pártok közötti hatalmi viszo­nyokat. Nem tudom, mit lehet és mit nem lehet a mi pártunk részére el­érni. Nem ismerem továbbá a párt személyi álláspontját. Szerintem az el­nökséget, amely erélyes és hozzáértő vezérigazgató mellett csak dekoratív valami, át kell engedni valamelyik párt közéleti nyugdíjba vágyó tagjának. A hangsúly a vezérigazgatói álláson van. Tessék erre alkalmas embert ki­keresni, de sürgősen és tessék kinevezését tűzzel-vassal keresztülvinni. A P. K. a hitelellátásában olyan szerv, hogy akié a P. K. azé a bankok, az iparválla­latok és ezeken keresztül a munkáspolitika. Amit elvesztettünk a szakszer­vezetnél (nem az én feladatom, hogy az inkább személyi, mint tárgyi oko­kat keressem), megnyerhetjük a P. K.-nál, de csak azonnal. Talán adnának a kommunisták elnököt, a kisgazdák Oltványi Nemzeti Bank ügyével jólla­kottnak tekinthető és a mienk maradhatna a vezérigazgatói állás. Magától értetődik, hogy mindenki mindenre önmagát tartja a legalkal­masabbnak. Mégis: ha akad a pártban energikus, politikailag megbízható és tisztakezű szakember, aki személy szerint jobban fekszik a P. V.-nek, szí­vesen teszem le az ügyet, amely a cél sérelme nélkül ebben a formában so­káig nem tartható amúgy sem. Az sem megy, hogy 1/2 12-kor naponta el­menjek és ne tudjam, hogy késő estig mi történik az Intézetnél. Viszont ál­lásomat nem hagyhatom el, amíg jobb másik nincs. Legközelebb újabb jelentéssel szolgálok. -- • j Lássa: Mónusné, Kéthly, Bán, Büchler, Ries és senki más. Barátsággal Faragó (László) Gépelt tisztázat. Faragó László eredeti aláírásával. Pl. 283/f/10/328. ö. e. 1-3. 1. 1 Általános Fogyasztási Szövetkezet, a Szociáldemokrata Párt érdekeltsége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom