Dr. Tallós György: Dokumentumok a magyar hitelpolitika, pénzforgalom és bankrendszer történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 9. Budapest, 1989)

IV. A stabilizációtól a bankállamosításig

teit, hogy a GF 8318/1948. sz. határozatának végrehajtásáról szóló (1. elinté­zésben ismertetett) körözvénynek a kötbérnyilatkozatra vonatkozó része tárgy­talan. Walder Szász XII. 2. Fogalmazvány. - UMKL. XIX-L-l-n. 3. doboz. 144. Budapest, 1946. október 2. BÜCHLER JÓZSEF, A MAGYAR NEMZETI BANK ALELNÖKE LEVELE SZAKASITS ÁRPÁDHOZ A MAGYAR NEMZETI BANK FŐTANÁCSÁNAK ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEKRŐL A Szociáldemokrata Párt Titkárságának Budapest Igen tisztelt Főtitkár Elvtárs! Jeszenszky Ferenc vezérigazgató tudomásomra hozta, hogy a Pénzügymi­nisztériumban meg akarják változtatni a Magyar Nemzeti Bank Főtanácsának összetételére vonatkozó jogszabályokat. Eleddig a Főtanács összetétele a következő volt: Elnök Három alelnök TÉBE GYOSZ KOKSZ Szakszervezeti Tanács Képviselője OKH elnöke OFI elnöke PK elnöke Országos Földbirtokrendező Tanács Képviselője Kereskedelmi Kamara egy tagja Kisgazdapárt Országos Mezőgazdasági Bizottságának egy tagja. A politikai arányok a következők: Együtt szavaznak: két munkáspárti alelnök. Szakszervezeti Tanács, OKH, Földbirtokrendező Tanács és Kereskedelmi Kamara kiküldöttje. Ezekkel szembenállnak: egy alelnök, TÉBE, GYOSZ, PK, Kisgazdapárt Me­zőgazdasági Bizottságának kiküldöttje, valamint, sajnos, KOKSZ és OFI. Vagyis tehát hat szavazata van a szociáldemokrata és kommunista pártnak és hét a polgári pártoknak. (A KOKSZ kiküldötte, Balkány Kálmán és az OFI elnöke. Farkas Ferenc, többnyire, az esetek 99%-ában, velünk szembenálla­nak.) Mint már jeleztem, még ez az összetétel sem felel meg, úgy látszik, a kis­gazdapárti érdekeknek és ezért most már egy olyan változtatást akarnak esz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom