Dancs Istvánné: Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 7. Budapest, 1988)

1946-1949 III. A NÉPKÖNYVTÁRI HÁLÓZAT ÚJJÁSZERVEZÉSE

Kertész: Gyermeklélektan Burchard Erzsébet: Gyakorlati gyermekvédelem Mosdóssy: Félszegségek a nevelésben B) II. csoport: Haladottabb olvasóknak Foerster: Élet és jellem. Szoc. Misszió Társ. Imre Sándor: A falunevelés irányelvei Zur Nieden: Éneddel beszélgetek. Scholtz Testvérek Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja • Ocsúdó magyarság Várkonyi Dezső Hilbedrand: Neveléslélektan I-II. • A gyermekkor lélektana I—II. 1938-40. Binet Alfréd: Az iskolás gyermek lélektana. Eggenberger Darányi Gyula: Az iskolás kor egészségügye. Orsz. Közegészségügyi Int. Foerster F. W.: Iskola és jellem Schnell János: A gyermeksorsok lélektanából. Áll. Lélektani Int. Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy László életműve Dewey John: Nevelés és demokrácia • Az iskola és a társadalom. Ford.: Ozorai Frigyes. 1912, Lampel Auffray A. S.: Don Bosco nevelési módszere. Ford.: Hauber A. 1929, Szalézi Művek Nánay Béla: Wells, aki tanít. 1936, Nagy László Könyvtár Nádor Jenő és Kemény Gábor: Tessedik élete és munkája. Nagy L. Könyvt. Pestalozzi levele stanzi nevelési kísérletéről. Ford.: Szemere Samu. 1932, Kisdednevelés Kármán Elemér: A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei. I—II. Mérei Ferenc: A gyermek világnézete. Anonymus Rochrachero-Szöllősy: Karakterológia. 1939, Nóvák R. Noszlopi László: Emberismeret és emberekkel való bánás. 1944, Pantheon Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. 1943, Pantheon Kéthly Anna: Demokratikus közoktatás Charlotte Büchler: Az ifjúkor lélektana Kemény Gábor: Vajda Péter erkölcsi beszédei Béki-Kiss-Takács: Mindennapi kérdések. 1947, Bp. írod. Intézet C) Társadalomtudomány A Szovjetunió Kommunista Pártjának története Andics: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika Andics: Munkásosztály és nemzet Acsády: A magyar jobbágyság története Benedetto Croce: Történelem és szabadság Bolgár: Szocialista állam, szocialista gazdaság Braun Soma: Szociológiai tanulmányok Beér M.: A szocializmus és a társadalmi harcok története Braun Róbert: Régi és új milliomosok Amerikában Dános-Kovács: A szocialista eszmék fejlődése Engels: Család, magántulajdon és állam keletkezése • Anti-Dühring • Szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom • Magyar falu • Magyar város • Magyar tanyák Garami Ernő: Osztály, osztályharc Grünwald Béla: Régi Magyarország, Új Magyarország Grigorojevny Tatjána: Mi az osztályharc Illyés Gyula: A puszták népe Justus Pál: Mi a szocializmus? • A szocializmus útja K. Havas Géza: Korai kapitalizmus, korai szocializmus Karácsony Sándor: A mai magyar ifjúság lelki arca Kovács György: Mi a fasizmus? Kovács Imre: Néma forradalom Kautsky: A kereszténység eredete Kuzmin: Marxista-leninista dialektika Kunfi Zsigmond: Marx és marxizmus Lenin élete

Next

/
Oldalképek
Tartalom