Boreczky Beatrix: Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai, 1945–1946 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 6. Budapest, 1987)

Iratok

1/b) Minisztertanácsi előterjesztés az újonnan földhözjuttatottak mun­kaeszközökkel való ellátása tárgyában (1945. július 5.) 14 7/c) A közellátásügyi miniszter véleménye az újonnan földhözjuttatot­tak munkaeszközökkel való ellátásával kapcsolatos rendeletterve­zetről (1945. július 13.) 15 1/d) Az újjáépítési miniszter illetékessége az újonnan földhözjuttatot­tak munkaeszközökkel való ellátásának kérdésében (1945. július 16.) 15 %/a) A Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium tisztviselőinek az Újjáépítési Minisztériumba való berendelése (1945. július 2.) 17 &/b) Az Újjáépítési Minisztérium átirata a kereskedelem- és közleke­désügyi miniszterhez, az újjáépítést koordináló hatáskörről (1945. július 11.) 18 9. Tájékoztató adatok kérése Vas Zoltán polgármestertől az országos újjáépítési terv elkészítéséhez (1945. július 6.) 19 10. Az újjáépítési miniszter átirata az iparügyi miniszternek az ipari hitelek folyósítása feletti ellenőrzés ügyében (1945. július 10.) ... 22 11. Az újjáépítésekhez szükséges hitelek megteremtése érdekében a Fő­városi Közmunkák Tanácsánál megtartott értekezlet jegyzőkönyve (1945.július 17.) 23 12. Javaslat az Újjáépítési Minisztériumnak a Fővárosi Közmunkák Tanácsában való képviseltetéséről (1945. július 23.) 28 13. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa ülésének jegyzőkönyvéből: az építésügyi szabályzattal kapcsolatos kérdések (1945. július 24.) .. 28 14/a) A Magyar Nemzeti Bankban a hitelellenőrző bizottság ügyében megtartott értekezlet résztevőinek állásfoglalásai a hitelnyújtás rendszerének kidolgozásával kapcsolatban (1945. július 26.) 32 14/b) Az Országos Gazdasági Tanács állásfoglalásának kikérése a hitel­politika alapelveiről (1945. július 27.) 36 14/c) Az újjáépítési miniszter átirata az Országos Gazdasági Tanács­hoz a hitelpolitika terén követendő irányelvekről (1945. augusztus 8.) 39 15fa) Varga István tervezete Gyáripari Újjáépítési Alap és Gyáripari Központ létesítésére (1945. július 25.) 43

Next

/
Oldalképek
Tartalom