Boreczky Beatrix: Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai, 1945–1946 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 6. Budapest, 1987)

Iratok

A Székesfőváros törvényhatósági bizottsága által választott tagok közül: Acsay László (FKgP) Büchler József (SzDP) Erdődi Mihály (PP) Székely Dezső (PDP) Pintér János (szakszervezet) ifj. Szentiványi Lajos (FKgP) A Székesfőváros részéről: Morvay Endre dr. Török János dr. Viola Rezső dr. Szimélyi Károly Szerényi Ödön A Fővárosi Közmunkák Tanácsa részéről: Fischer József elnök Fodor Sándor ny. min. oszt. főnök Helle László dr. min. tanácsos Lázár Jenő min. tanácsos Kaffka Péter min. tanácsos Marinovich Sándor dr. min. oszt. tanácsos Vaszilievits Sömjén László dr. min. oszt. tanácsos Kemény György dr. Helvey Tibor Sztojka József Vértse Dezső min. oszt. tanácsos Hönsch László min. oszt. tanácsos Granasztói Pál min. oszt. tanácsos Földvári Endre dr. min. titkár Gyöngyössy István dr. min. titkár Gömöri Hermann Gyengő Tibor dr. Hermány Géza Jegyzőkönyvet vezette: M. Liborcz Alice 1 MK 1945. 83. sz. 2 A kiegészítés megtörtént. 3 5040/1945. OÉK sz. (MK 1945. 113. sz.) Budapest Székesfőváros területére vonatkozóan egyes építésrendészeti szabályok átmeneti megállapítása tárgyában. A tervezett rendelet 1945. augusztus 27-én lépett hatályba. (A jegyzőkönyvnek az építésügyi szabályzatra nem vonatkozó részeit elhagytuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom