Boreczky Beatrix: Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai, 1945–1946 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 6. Budapest, 1987)

Iratok

Jegyzőkönyv - Budapest Főváros Levéltára. Fővárosi Közmunkák Tanácsa XIX. 1. a, A Hitelvéleményező Szakbizottság ülésének jegyzőkönyvei. Jelen voltak: Büchler József Endrődy József dr. pénzügyi államtitkár (dr. Halmágyi Tibor képviseletében) György Ernő dr. (TÉBE) Hámori György (Mérnökök Szakszervezete) Mosányi Pál (Pénzintézeti Központ) Rósás Pál (UM) A Fővárosi Közmunkák Tanácsa tisztviselői részéről: Bak Gábor dr. Bessenyei Sámuel dr. Gyöngyössy István dr. Kemény György dr. KisdiPál Márkus Antal Sztojka József Veszprémy Lóránd dr. Vaszilievits Sömjén László dr. A jegyzőkönyvet vezette: M. Liborcz Alice 1 A rendelet a Magyar Közlönyben nem jelent meg. 2 Az FKT tisztviselője. 3 Takarékpénztárak és Bankok egyesülete. 4 A Budapesten és környékén lévő épületek tetőzetének és egyéb helyreállítási munkáinak ügyében az 5120/1945. ME. sz. rendelet, majd ennek végrehajtási utasítása, a 28 060/1945. UM sz. r endelet inté zkedik. (Mindkettő MK 1945. 83. sz., július 22.) A háztulajdonosi betétek felszabadítá­sáról van szó. A tudomásulvételt részletező részt elhagytuk. 5 A Budapesti Épületjavítási Alapról van szó, melynek létrehozásáról az 5120/1945. ME sz. rendelet intézkedik. Ennek javára kellett a tulajdonosnak és bérlőnek is a rendkívüli épületjavítási hozzájárulást befizetni. • Az Újjáépítési Minisztérium a Magyar Közlönyben rendszeresen közölte a tető-helyreállítási kölcsönök átértékeléséhez figyelembe veendő építési anyagok felhasználásait. (1945-ben 51320/ 1945. UM sz. — MK 1945. 197. sz., dec. 11., 51.380/1945. UM sz. — MK 202. sz., dec. 16.) 7 Legközelebb a határidőt a 28.320/1945. UM sz. rendelet módosította. (MK 1945. 128. sz., szept. 16.), 1945. okt. 31. helyett nov. 30-ra. Ugyanezen módosító rendelet a 20 m 2-nél kisebb területű tetősérüléseknek a tulajdonos költségére való megjavításának határidejét 1945. aug. 31-ről október 15-re módosította. 8 A Fővárosi Közmunkatanács tisztviselője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom