Boreczky Beatrix: Az Újjáépítési Minisztérium működésének válogatott dokumentumai, 1945–1946 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 6. Budapest, 1987)

Iratok

Dr. Bacsó Ferenc Bibó István Dr. Harrer Ferenc Dr. Kotsis Iván Hegedűs Gyula A Székesfőváros törvényhatósági bizottsága által választott tagok közül: Büchler József (SzDP) Székely Dezső (PDP) Szentiványi Lajos (FKgP) A székesfőváros részéről: Sziményi Károly Dr. Viola Rezső A Fővárosi Közmunkák Tanácsa tisztviselői részéről: Bajzát Imre min. oszt. tanácsos Batitz Dezső Bessenyei Sámuel dr. elnöki titkár Fodor Sándor ny. min. oszt. főnök Földváry Endre dr. min. titkár Granasztói Pál min. oszt. tanácsos Gyengő Tibor dr. min. műsz. tanácsos Gömöri Hermann Helle László dr. min. tanácsos Hermány Géza min. műsz. tanácsos Hönsch László min. oszt. tanácsos Kaffka Péter min. tanácsos Kemény György dr. KisdiPál Lázár Jenő min. tanácsos Lyachovics László dr. min. tanácsos Marinovich Sándor dr. min. oszt. vez. Id. Ságody Ferenc Sztojka József min. oszt. tanácsos Vaszilievits Sömjén László oszt. tan. Vértse Dezső min. oszt. tanácsos Veszprémi Lóránd dr. min. titkár Zemplényi Károly min. mérnök A jegyzőkönyvet vezette: M. Liborcz Alice

Next

/
Oldalképek
Tartalom