Erdmann Gyula: Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből, 1945–1949 (Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1. Budapest, 1975)

IV. A STABILIZÁCIÓTÓL A HÁROMÉVES TERVIG; AZ ÁLLAMI SZÉNBÁNYÁSZAT ELSŐ ÉVE

A bányafa-felhasználás tekintetében az iizemi számlarendek felfektetéséig nem lehet tiszta képet nyerni, hogy mennyi az iizemi és mennyi a helyreállítási felhasz­nálás. A bányafa minősége is sok kívánnivalót hagy maga után. A Társaság beruházási programja hét hónapra elkészült, az ennek megvalósítá­sára folyósított összegeket a legszigorúbban különválasztva kezelik. A végrehajtó bizottság a beszámolót egyhangú határozattal tudomásul veszi, felkéri az ügyvezetőséget, hogy a beruházási terv példányait az igazgatóság leg­közelebbi ülésének meghívójához csatolja. K.m.f. Dr. Fodor László s.k. a végrehajtó bizottsági ülés elnöke Dr. Marton János s. k. Dr. Benárd Aurél s. k„ jegyzőkönyvhitelesítő jegyzőkönyvvezető Sokszorosított. — UMKL MÁSZ — Sajátkezű aláírás nélkül. Az ülést előzetes napirend nélkül, folyó ügyek tárgyalására tartották, a következő résztvevőkkel: Dr. Rényi Béla, Dr. Fodor László, Dr. Marton János és Vajda Pál végrehajtó bizottsági tagok,. Dr. Faragó György kincstári jogügyi igazgató, Dr. Láng János, Timár László és Fodor László meg­bízott vezérigazgató helyettesek, Szilágyi Béla megbízott ügyvezető igazgató, IrsaiBéla és Dr. Szaba­di Gyula osztályvezetők, Dr. Benárd Aurél jegyzőkönyvvezető. 1 1. 182. sz. dok. 2 A robbanóanyag felhasználását szabályozó MÁSZ-rendelet 1947. április 9-én jelent meg a MÁSZ Közlönyben (1. 197. sz. dok.). 188 Budapest, 1947. február 24. JELENTÉS A KOMLÓI PÁRTSZERVEZET IRÁNYVONALÁNAK MEGÍTÉLÉSE ÜGYÉBEN Megállapításunk az, hogy az ottani párttitkár politikailag nem elég képzett, és ebből eredhet az a hibája, hogy a párt vonalát nem mindig és nem mindenben tartja be. Pl. azt a rendeletet, amit a MÁSZ-bányák Központi Végrehajtó Bizottsága

Next

/
Oldalképek
Tartalom