Református gimnázium, Miskolc, 1927

39 111. A) osztály. Osztályfő : Bán Kamiit. A tanuló neve és vallása | Magaviselet | Vallástan j> >.j c s á Latin nyelv ' Német nyelv | Történelem | Földrajz c 1 H Mennyiségtan 'ra a o H c •w 1 Irásb. dolg. kül. al.| Agárdi Imre ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Bárdos Géza r. kat. 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 Bátorí Gyula ref. 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 Berzy István ref. 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 Fedor Vince g. kat. 2 I 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 Fodor Gyula ref. 2 2 3 2 3 2 2 2 I 2 I 2 Galambos Béla ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 í í 2 Göndöcz László ref. 2 í 2 2 22 í I 2 2 í 2 2 Hájer Dezső ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 ÍO Horváth Győző r. kat. 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 Iván Géza ref. 2 í 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 Tuhos István ref. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 Kalota Tózsef g. kel. I I 1 2 2 2 í 2 2 t 2 2 2 Kardas bey Raymow moh. 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 15 Kerekes László ref. 2 í 2 2 3 2 2 2 2 2 í I 2 Ker'ész Zoltán r. kat. 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 I 3 2 Kollonay István ref. 2 I 2 2 2 2 2 * 2 3 2 2 2 Kolozs Károly ref. í í 2 2 3 2 í 2 I í 2 3 í Kovács Tamás ref. 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 20 Kuli Sándor ref. 1 l í í I f í í I I í 2 1 Kuthy Endre ref. 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 Lipták Tózsef ref. 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 Lukács Zoltán r. kat. 2 í 2 2 2 2 2 2 2 2 3 í 2 Nagy Béla ref. 2 í 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 25 Palágyí Sándor ref. I l 2 2 3 2 í 2 2 2 l 2 2 Pap Gyula ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 Rapák Antal g. kat. ísm. 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 Rigó Sándor ref. 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 Róka Gyula ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 l 2 2 2 30 Soós Gyula ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 í 2 Surányi János ref. 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 Szaniszló Gyula ref. ísm. 2 í 2 3 3 32 3 3 3 2 I 2 Szarka Gyula ref. ísm. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Sznagyik László r. kat. 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 35 Talián Dezső ref. 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 Tar Zoltán ref. 2 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 Tarkó István ref. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3,2 Tóth Dezső ref. 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 Tóth István r. kat. 2 3 4 3Í 4 3 4 3 3 1 I 4 2 3 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom