Református gimnázium, Miskolc, 1924

18 Ili. A) osztály: Hegedűs Imre, Ladányi György, Nyomár­kay István, Zombor Lajos. III B) osztály: Illés József, Láng István, Tomory Géza. IV. osztály: Hevessy János, Szánthó Elek. V. osztály: Bencsik István, Glück Pal, Harbács László, Nyomá'kay Gyula, Vizsolyi Dániel. VI. osztály: Puky Ferenc, Román Zoltán, Száraz Ernő, Vi­zsolyi Kálmán. VII. osztály: Csorba György, Kenyeressy Sándor, Kiss Ernő, Kosztolányi Zoltán, Vámos Miklós. VIII. osztály : Balázs György, Kelemen István, Petró Sári dor, Szánthó Ignác. VI. A tanulók névsora és osztályzata. (A használt rövidítések: v = vallástan, m — magyar, 1 latin, g — görög, gpir = görögpótló irodalom, gpr — görögpótló rajz, n = német, t = tör­ténelem, f — földrajz, tr. természetrajz, rg - - rajzoló geometria, fiz = fizika, sz — mennyiségtan, b — bölcsészet, r = rajz, mgt = magántanuló.) I. A) osztály. Jelesek: Grisza István, Porkoláb Albert. Jók: Eötvös László, Fabó Zsigmond, Gönczi Árpád, Soós Sándor, Szabó István, Szabó Lajos, Szepesi Károly, Trummer Endre. Elégségesek: Balog Ernő, Báthori Gyula, Budai István, Csontó József mgt, Éles Zoltán, Esztel László, Hanvay Aladár mgt, Jós Károly, Juhász János, Kazay János, Kiss Ernő, Kocsis Ele­mér mgt, Kohányi Lajos, Kovács Kálmán, Marsalkó Bertalan, Mayer György, Merucza Elemér, Paksy Kálmán, Pálcza Lajos, Sándor József, Simon József, Szabó József, Szakszón Jenő, Sza­lipszki István mgt, Szendrei Károly, Szikszai György, Takács István, Teltsch Árpád, Ternovszky Miklós, Törék Zoltán, Veres­egyházy László. Egy tárgyból elégtelenek: Májer Miklós (I), Szilágyi István (sz), Két tárgyból elégtelenek: Fillér István (I, sz.), Pásztor Barna (m, I), Prámer Zoltán (m, I), Szaniszló Gyula (m, sz). Több tárgyból elégtelenek: Kántor Dezső, Kiss József, Nagy Lajos, Szász György, Sznagyik László, Tóth István. Kimaradtak: Bak Ferenc, Cs>ma Zoltán, Pour Ernő, Renfer Oszkár, Rohács Sándor, Sándor Ferenc, Steer Ferenc, Tomory György, Urbán László. Az évvégl összefoglalásokról elmaradtak: Jeszenszky Zoltán, Mészáros Gyula, Zsarnay István. Nem vizsgázott magántanulók. Ary István, Kőszegi Sándor, Makiári Papp Dezső. Összesen: 68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom