Református gimnázium, Miskolc, 1923

Í9 Jók: Braxatorís Rezső, Fíladelfí Gábor, Físcher György, Gazdy László, Gebauer Károly, Kiss Péter, Kotán János, Mada­rassy Iván, Neumann Elemér, Radó Endre, Schneider Károly, Zeíchner István. Elégségesek: Berzy Sándor, Bíró Sándor, Blum Bertalan, Borsi Béla, Bók Béla, Dányádi István, Dómján Albert, Dunos Jó sef, Fancsik József, Gál József, Halmos Ernő mgt, Halmos Pál mgt, Horváth Lajos, Hódi Albert, Koppányi Ferenc, Kovács Attila, Nagy Imre, Okos Lajos, Sütő Károly, Szabó Ferenc, Szaniszló Béla, Szert László, Szlavkovszky György, Tukacs Ferene, Varga Pál, Víg Ferenc. Egy tárgyból elégtelenek: Bencze József (sz.), Bereczkí Elek (I.), Garay Béla (1.), Szabó László (f.),Tímkó Béla (sz.). Két tárgyból elégtelenek: Gombos Gyula (1. f.), Harsányí Sándor (1. f.), Hoffmann Endre (1. f.), Rózsa Béla (m. 1.), Van­zsura Pál (I. f.) Nem vizsgázott magántanulók : Hubay Béla, Lukács Sándor, Víncze Viktor, Wohl Imre. Meghalt: Iván Árpád. Összesen; 63. I. B) osztály. Jelesek: Iglaí Ferenc, Kecskés lózsef, Spira Endre. Jók: Ehrlích Béla, Erdélyi Dezső, Fehér Zoltán, Hadházy Sándor, Ignác János, Kíséry István, Koller Béla mgt, Lovass Mik­lós, Lőwí Henrik, Magyar János, Virág Béla. Elégségesek: Bodonyí József, Boross István, Breíer Miklós, Czeglédí Lajos, Dubann Andor, Eless Géza, Fajcsík Béla, Fuchs Károly, Harangi László, Juhász Jenő, Kolozs Tivadar ism., Ko­máromy Vilmos, Kupai Ferenc, Líchtmann Oszkár, Lovas Barna, Nagy Ferenc ísm., Pazár István, Pillíng József, Schön József, Se­bestyén Zoltán, Símcsík László, Stamberger László mgt. Surányí Dániel, Sütő László, Szarka István, Tóth Lajos, Vass Lénárd, Weísz Sándor, Zomborszky Lajos. Egy tárgyból elégtelenek: Kuzsella László (f), Pillíng István (sz), Símkó Gyula (1), Soltész N. Zoltán (1), Újvári Béla (sz), Varga András (sz). Két tárgyból elégtelenek: Ary István (1, f), Helmeczy Gyula (1, sz), Simon Imre (sz, n), Sólyom Gyula (1, g), Veréb Géza (1, sz). Több tárgyból elégtelenek: Csepregí József ísm., Nyírí Dezső. Kimaradtak: Tóth Pál, Várallyay Zoltán. Nem vizsgázott magántanulók: Batta Gyula, Bónís Bertalan, Brandt László, Drótos Barna, Fodor István, Nagy László. Összesen: 64. II. A) osztály. Jelesek: Hegedűs Imre, Ladányi György, Nyomárkay István, Zombor Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom