Katolikus gimnázium, Miskolc, 1932

50 Jelentés a Szent Imre-kongregáció 1933—3j. évi működéséről.. A mult év júniusában tartott választógyűlésen a kongregáció Dufek Rudolf VIII. B) oszt. tanulót választotta meg prefektussá. I. assz. Svéda Béla VIII. B) o. t., II. assz. Ponyi István VII. o. t., titkár Perniczky László VIII. A) oszt. tanuló lett. Gyűléseinket szombaton délután tartottuk a VII. oszt. tanter­mében. A tagok hat szakosztályban működtek: eucharisztikus, hitvédel­mi, sajtó, irodalmi, missziós és zeneszakosztályban. Decemberben jól sikerült karácsonyfaünnepélyt rendezett a kon­gregáció, melynek sikerét előmozdította a „Szent jászol árnyékában"' és az „Áruló karácsonyfa" című hatásos színdarabok előadásai. Februárban missziós ünnepélyt rendeztünk, melynek keretében a Szentföldről vetítettképes előadást tartott pilismaróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes. Tagfelvételünk május 6-án volt, amikor 17 jelölt tett ünnepies fogadalmat a liliomos lobogóra. Délután 5 órakor felavatási ünne­pélyt rendeztünk az intézet tornatermében. Műsor a következő: 1. Pápai himnusz. 2. Bevezető beszéd. Tartja : Beck Pál prézes. 3. Éne­kek-éneke Rudnyánszky Gyulától. Szavalja: Tóth A. VI. B. o. t. 4. Piros szegfű. Vucskits Jenő igazgató úr gyűjtése. Hollósy Kornél' művésztanár úr feldolgozásában. Előadja az énekkar. 5. Beszámoló. Tartja: Svéda Béla VII. B) o. t., I. asszisztens. 6. Szép rozmaring. Valansin. Menüett. Előadják: Lanczendörfer, Tomory, VIII. B) o. tanulók. 7. Ünnepi beszéd. Tartja: Dufek Rudolf VIII. B) o. t.„ pre­fektus. 8. Mécs László verseiből szaval Esztergomy Lajos VIII. B) o. t. 9. Szent Ferenc és a rablók. Színmű 2 felvonásban. Szereplők : Ass. sz. Ferenc Dufek R., Fráter Masseo Botos L., Fráter Andrea Tóth A., Frederigó Tamás Gy., Menardo, Guido, Gandrino (rablók) Eszter­gomy L., Mádai L., Perniczky L., Egy napszámos Kerékgyártó A. 10.A nyolcadik osztály nevében búcsúzik Perniczky László VIII. A) oszt. tan. titkár. 11. Kongreganista induló. A kongregáció a „Katholikus Nagygyűlésen" is képviseltette­magát, amiről a prefektus a kongregációban be is számolt. Az októberi ájtatosságokon a kongreganisták osztályok szerint vettek részt. Az ünnepélyeken befolyt összegből a könyvtárat gyarapítottuk és a missziók céljait támogattuk. Elkövettünk munkálkodásunkkal mindent,, hogy Szűz Máriának:

Next

/
Oldalképek
Tartalom