Katolikus gimnázium, Miskolc, 1922

' sas- v. ' . .. • A MISKOLCZI KIR, KATH. FRÁTER GYÖRGY FŐGIMNÁZIUM Í922—23. ISKOLAI ÉVRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTŐJE KÖZZÉTESZI s VILLÁNYI ANDOR KIR. IGAZGATÓ. NYOMTATTA A MAGYAR JÖVŐ KÖNYVNYOMDÁJA MISKOLCZON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom