Katolikus gimnázium, Miskolc, 1873

Az érdemsorozatban a tanulók előmenetelének jelzésére előforduló rövidítések és számok magyarázata. I. Az erkölcsi viseletre nézve: 11. A szorgalomra nézve: péld. annyi mint: példás. erny. annyi mint: ernyedetlen. dicsér. „ „ dicséretes. kit. „ „ kitartó. jő „ » jó­kellő r> „ kellő. törv. „ „ törvényszerű. hány. n „ hanyatló. k. törv. „ „ kevésbé törvényszerű. esek. n j, csekély. „ sem. n „ semmi. III. Az előmenetelre nézve: IV. Az általános sorozatban : 1 annyi mint : kitűnő. kit. annyi mint: kitűnő. 2 ii n jeles. jel. я jeles. 3 n V jő­e. r. „ Ti elsőrendű. 4 11 11 elégséges. m. r. „ n másodrendű. 5 T) 11 elégtelen. b. r. 11 harmadrendű. 6 n n semmi. f. V. m. n fel volt mentve. Az érdemsorozatban elörordúló egyéb rövidítések magyarázata. g. k. annyi mint: görög katholikus h. „ „ héber. i. „ „ ismétlő. Pál. őszt. „ Palugyai ösztöndíjas.

Next

/
Oldalképek
Tartalom